-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۳۱, سه‌شنبه

صدای «دزد آمد» از خانه «ستون پنجم»

اکثریت قاطع اعضای ولسی جرگه، سفارشی های منابع قدرت اند. این ها ستون پنجم و ستون پنجم این ها را می شناسد.


حاجی عبدالظاهر قدیر گفته که سکتور امنیتی باید هر چه زودتر در خصوص جلوگیری از فعالیت جواسیس بیگانه در داخل نظام دست به کار شود:

" ملت با مشکلات بسیار زیاد جدی روبرو است و اگر افغانستان را نجات ندهید هم در برابر ملت مسوول خواهید بود و هم در برابر خداوند، ما از ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت دفاع و وزارت داخله رسماً می خواهیم که این موضوع را به گونه جدی تعقیب کنند."

به تازه گی عبدالرب رسول سیاف رهبر سابق جهادی، هشدار داد که اگر حکومت حامیان و افراد نفوذی مخالفین مسلح را از صفوف دولت پاکسازی نکند، این افراد در آینده از داخل بر ضد حکومت قیام خواهند کرد.


در عین حال شماری از اعضای ولسی جرگه روز دوشنبه در نشست عمومی اظهارات آقای سیاف را تائید کرده گفتند که حکومت باید این موضوع را دست کم نگیرد.

حاجی عبدالرحیم یکی از این وکلا گفت:

" شب گذشته در یکی از ولسوالی های بادغیس بنام ولسوالی قادس، در خانه یکی از کسانی که بسیار نزدیک به یکی از وزرای سکتور امنیتی است یک گروپ طالب مسلح را در داخل خانه اش جابجا می کند و چند گروپ دیگر را نیز آماده می کند که این گروپ ها هم به همکاری آنها برای سقوط ولسوالی کار کند اما گروپ دستگیر می شود از نزد شان 300 دانه تنها توبچه دستگیر می شود، ستون پنجم فوق العاده در داخل حکومت فعال است."

همین گونه داود کلکانی، یکی دیگر از وکلا در ولسی جرگه می گوید که حکومت باید مسوولیت اش را در این خصوص ادا کند:

" این وظیفه دولت اسلامی افغانستان است که جراآت آنرا پیدا کنند تا آنها را به محاکمه بکشانند و ما می خواهیم که دولت در مقابل دشمنان مردم افغانستان در مقابل جاسوسان ای اس ای، اقدام جدی مطابق قانون بکند."

در گذشته نیز نگرانی های در رابطه به فعالیت گسترده افراد نفودی و حامیان مخالفین مسلح در داخل نظام افغانستان که مسبب ناامنی در کشور بوده مطرح شده است.

رییس اجرائیه حکومت افغانستان نیز قبلاً تایید کرده بود که در صفوف دولت جواسیس بی گانه حضور دارد.

خواستیم در مورد اظهارات تازه عبدالرب رسول سیاف و عکس العمل ولسی جرگه در این خصوص نظر حکومت را داشته باشیم، اما با تلاش های زیاد موفق نشدیم.