-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۲۴, سه‌شنبه


پس از پخش شایعات و شبهات در بارۀ وضع بهداشتی دکترغنی، شورای امنیت ملی با انتشار برشی از لحظات شروع نشست شورای امنیت ملی در ارگ، به شایعات پایان داد. پرسش این است که اطلاع رسانی منابع شبکه یی ارگ در امور اطلاع رسانی نسبت به اضطراب عمومی، دیرهنگام می جنبند. مسئولان مطبوعاتی از گردش اطلاعات غیررسمی درجامعه عقب می مانند یا عقب نگهداشته می شوند. پس زمانی واکنش نشان می دهند که امواج گمانه زنی، افکار عمومی را می انبارد.