-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۲۶, پنجشنبه

چه وقت افغانستان گدام غذا بوده؟

پژوهش ها وتحلیل های سست بنیان منابع غربی درباره افغانستان


روزنامه هفینگتن پست با عنوان: " بازسازی افغانستان: یک ماموریت دشوار " مقالهء را نشر کرده است.

ایدوارد کارکارن، تحلیلگر و پژوهشگر امریکایی این مقاله را نوشته و آنرا چنین آغاز میکند: خیلی ساده است که دیده شود، تمامی تلاش یک افتضاح نه، بلکه به سوی یک فاجعه روان است.

مقاله نویس میگوید: ما یک زمان برای بیرون کردن شوروی خیلی تلاش کردیم اما به این هیچگاه نظری نداشتیم که پس از خروج شوروی از افغانستان، چی کار باید کرد.

هفینگتن پست در ادامه مینویسد: تلاش نخست در آن زمان باعث شد که ارتباط نیرومند میان اردوی پاکستان و جنگجویان گروه های مختلف بنیاد گرا برقرار شود، کسانی که سپس به دنبال خود امریکا آمدند.

به نوشته روزنامه، این تلاش ها باعث جنگ داخلی در افغانستان، مهاجرت ها و به میان آمدن طالبان شد.

مقاله نویس همچنان استدلال میکند تا حملات یازدهم سپتمبر مشکل افغانستان مشکل امریکا نبود بناً ایالات متحده به این کشور توجه نکرد.

اما سپس مداخله صورت گرفت، این بار برای نابودی و سرنگونی طالبان مسلح و شبکه القاعده. به نوشته نویسنده هفینگتن پست، این بار هم نظریهء مطرح نبود که بعداً چی باید شود.

روزنامه به این هم تمرکز کرده که همه بیشتر از بازسازی، نخست به اقدامات نظامی تمرکز کردند.

بناً همین اقدام های کوتاه مدت، طالبان مسلح را تقویت کرد که بر حکومت افغانستان تاثیر منفی برجا گذاشت.

به نوشته هفینگتن پست، با وجود کمک های مالی چهارده ساله با افغانستان، یک سوم شهروندان این کشور، غذای کافی ندارند و این کشوری است که یک زمان، گدام غذا دانسته میشد.

روزنامه همچنان می افزاید: اگر یک دهم مصارف و هزینه های نظامی به برنامه های انکشافی اختصاص داده میشد، افغانستان سیر و پرُ میبود.