-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۲۶, پنجشنبه

کمک عربستان، تروریزم، مدرسه وخرما است.

عربستان، درزمان جهاد و با آوردن طالبان، وتروریست پروری، حتی نسل های تولد ناشدۀ ما را تباه کرده است.


عربستان سعودی به ارزش یک و نیم میلیون دالر خرما با اداره آماده گی برای مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان کمک کرده است.
مشارالحربی معاون سفیر عربستان در کابل گفته است این کمک به دوصد تن خرما میرسد که سلسله این کمک ها به افغانستان از سوی کشورش ادامه خواهد داشت:
" این کمک از جانب حرمین شریفین ملک سلمان به افغانان صورت گرفته است که وزن آن به دوصد تُن میرسد. ارزش مجموعی این کمک بشتر از یک و نیم میلیون دالر است. "
در این مورد محمد اسلم سیاس رییس اداره آماده گی برای مبارزه با حوادث طبیعی میگوید، این کمک ها به خانواده های آسیب دیده از حوادث طبیعی توزیع خواهد شد.