-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۳, جمعه

جلوگیری از بچه بازی به وسیلۀ لواطت کاران

رئیس جمهور بیچاره؛ محکوم ترین رئیس جمهور که درچنگال شرایط گیرافتاده، دکتر غنی است.

رئیس جمهور اشرف غنی  روز چهارشنبه اعلامیه یی را در مورد جلوگیری از فرهنگ بچه بازی نشر کرد و گفت:

 برای تمامی مقام های افغان دستور داده است تا برای جلوگیری از چنین عمل به گفته وی غیر انسانی و غیر اسلامی اقدام جدی کنند.
  نخستین بار روزنامه امریکایی نیویارک تایمز، این مساله را بلند کرد و از سوء استفاده جنسی کودکان افغان توسط نیرو های این کشور خبر داد؛ نادرست است.
برخی روزنامه نگاران به خصوص گزارشگران حقوق بشر افغانستان طی سال های اخیر موارد دردناک شناعت کاری های مقامات دولتی و قوماندانان را فاش کرده اند؛ اما هیچ نیرویی قادر به مبارزه با این گروه که هم منابع فتوا وهم قدرت را دردست دارند؛ نشده است.
اکثریت قاطع بچه بازان، وابسته به قوماندانان و تنظیم های جهادی اند. این حقیقتی است غیرقابل انکار. هرباشنده شمال ازین فاجعه مطلع است.

به نوشته نیویارک تایمز، نیرو های امریکایی قصداً پالیسی را اختیار کردند که چنین اعمال را نادیده بگیرند. باید چنین باشد. امریکا برای ( به قول آن ها) تغییر فرهنگ کهن افغانستان دربچه بازی، به این جا نیامده است. اکنون افغانیت واسلامیت مترادف بچه بازی است و امریکا هیچ علاقه به درگیر شدن به این مسأله ندارد. نشر گزارش نیویورک تایمز شاید برخی مقامات نظامی را در آینده آماج بگیرد که از نظر سیاسی باید کنار گذاشته شوند. 

دکترغنی که در عنکبوت لجوج مشکلات دست و پا می زند؛ غیر از صدور یک دستور بی فایده برای قدرتمندانی که کشور را از چنگال خونین کمونیزم نجات داده؛ دیوار برلین را هم فروریخته و استکبار جهانی را زمین گیر کرده اند؛ راه دیگری سراغ ندارد.
کسانی که در مرکز و درولایات نفوذ و ثروت و صلاحیت رسمی یا غیر رسمی دارند، بانیان و مجریان اصلی لواطت کاری در جامعه اند.
 من درسال 1387 یک پروژه تحقیقاتی را در باره سوء استفاده از کودکان در شمال شروع کرده بودم؛ اما به زودی یک مقام بلند پایه آن زمان شخصاً به نماینده گی از «مردم!!» به من سفارش کرد که چنین طرح هایی را کنار بگذارم. وی به نقل از «مردم!!» به من گوشزد کرد که این اقدام تو، نوعی بدنام سازی «جهاد» است!
مقام یاد شده اکنون در کابل است.