-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۷, سه‌شنبه

شهر کندز، تحت مدیریت «ارواح» است.

 تا ساعات بعد، تصفیۀ خشونت باری در شهر کندز به راه می افتد.


گزارش های غیر رسمی از شهر کندز، مشعر اند که ممکن است واحد های تازه دم دولتی تا ساعات بعد، به انجام عملیات هایی مجبور شوند که تا کنون مقامات ارگ از صدور فرمان عملیات ویژه بر لانه های دسته جات طالبان که در بافت های غیرنظامی تنیده اند؛ پرهیز کرده اند. به طور حساب شده، یک دیوار گوشتی و سد باروتی در برابر قوای نظامی دولت ایجاد شده است. تحکیمات دفاعی طالب قوی است.

وضعیت طوری است که صدور اجازه یا فرمان توقف از سوی مقامات ارشد دولت، نادیده گرفته خواهد شد. اپرات امنیت ملی به هدف شکار گستردۀ ستون پنجمی ها در گوشه و کنار شهر، پاسگاه های عملیاتی افراز کرده اند.

بلوای خونبار کندز، بر شدت بی اعتمادی در مرکز دامن خواهد زد.

 بدبختانه برخی از افراد سرشناس محلی که در سقوط ناگهانی کندز، همرکاب طالبان شده بودند؛ اکنون خود در شرایط محاصره، در گرو طالبان قرار گرفته اند و اگر ازین مخمصه بیرون آیند، به چنگ مدافعان نظامی دولت می افتند.

برخی باشنده های شهر، که روی انگیزه های مختلف، نفرات و دسته جات طالبان را میزبانی و رهنمایی کرده و درنقش «ستون پنجم»، آشکارا به میدان آمده بودند؛ اکنون تاوان بردار اصلی عواقب جنگ کوچه به کوچه شده اند. طالبان چند ملیتی و خون آشام، حلقات ستون پنجم و خانه های شان را به موضع جنگ تبدیل کرده اند.

منابع مطلع در محل می گویند که شبکه امنیت ملی، استخبارات وزارت داخله و ارگان کشف وزرارت دفاع، در گیرودار یک بازی اپراتیفی ساده، از نظرحرفه یی به طور کامل از سوی شبکه های داخل شهری همکار با طالبان گول خوردند و از داخل شهر، نه تنها از خانه ها به سوی آن ها حمله صورت گرفت، پیشاپیش، یک جنگ روانی فلج کننده نیز علیه آنان سازماندهی شده بود. قطعات رزمی طالبان، موجب شکست وفرار قوای دفاعی دولت نشدند؛ شکست اصلی از خانه های در به دیوار، از موتر های داخل شهر و از بام های برخی باشنده ها اتفاق افتاد. طالبان پیشاپیش در تمامی مناطق در داخل شهر جا به جا شده بودند.

اکثر تانک ها، جنگ ابزارهای شنگین، انبارهای مهمات و دیپو های خوراک و البسه سه سکتور امنیتی دولت، از سوی افرادی که ناگهان از داخل خانه ها و کوچه های چهار طرف به سوی آن ها حمله ور شده بودند؛ به «غنیمت» گرفته شدند.

خبر دیگر حاکی است که گروه های ویژه امنیت ملی، عناصر اصلی ستون پنجم را به طور کامل همراه با مشخصات آنان شناسایی کرده اند. درهمین خبر آمده است که رسیدن دسته های مسلح انتقام جو از خارج شهر کندز، ممکن است به توازنی که به نحوی جهت جلوگیری از یک کشتار احتمالی تا کنون حفظ شده، پایان دهد.

 شماری از ساکنان شهر، گروه ها و افرادی را که طالبان را به مراکز مهم و تأسیسات هدایت کرده و حتی ذهن آنان را به ارتباط تصاویر و پوستر های عکس فرماندهان ضد طالب که در گوشه و کنار شهر برپا بودند؛ به طور آشکار مهندسی می کردند؛ شناخته اند.
اما اکثر این افراد اکنون در قطعات به دام افتاده و درحال فرار طالبان حضور دارند و قصد دارند شهر را ترک کنند. خبرمی افزاید که مدرسه های مذهبی کندز همه از طالبان استقبال کرده و اکثر اعضای آن هنوز دوشادوش طالبان در فعالیت اند.
 پسآورد سقوط 24 ساعته کندز، در آستانه اجلاس سالیانه سازمان ملل متحد، قبل از آن که مصرف داخلی داشته باشد، بیشتر یک دپلوماسی خاص اطلاعاتی میان طراحان بزرگ نبرد استراتیژیک است. اما متأسفانه، بی اعتمادی و کین توزی تباری را تشدید کرده و پس لرزه های زلزله کندز، به مراتب ناگوار تر از سقوط موقت آن خواهد بود.