-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۲۸, شنبه

غلط اندازی های واشنگتن پست

واشنگتن پوست، روزنامه امریکایی که برای رژیم ها وکشور ها سرنوشت می سازد؛ دربخش افغانستان به نگرانی ساخته گی متوسل شده است.اشاره گزارشنامه افغانستان:
در احوالی که قدرت های بزرگ منطقه، امریکا را از خاور میانه، قدم به قدم به انزوا می برند، روز نامه واشنگتن پست در بحث افغانستان به جعلیات نویسی ( ظاهراً حساب شده!) روی آورده است. نویسنده، با اغماض از تباهی زنده گی 2350 نظامی امریکایی در افغانستان و کشتار صد ها هزار شهروند کشورما، طوری تصویر می دهد که این ها هیچ مهم نبودند و حالا امریکا قرار است قوت های خود را به طور کامل از افغانستان بیرون کند.
نویسنده درین باره سکوت می کند که امریکا شش پایگاه بزرگ جنگی را که در افغانستان با مصارف صد ها میلیارد دالر اعمار کرده، چطور یکی و یکبار، به حال خود رها می کند تا جنگ افزار های عظیم و استعمال نشده یی که درین پایگاه ها مستقر شده اند؛ یا به دست طالب و مجاهد و داعش بیافتد یا آن که روسیه و ایران آن را نصیب شوند. نویسنده واشنگتن پست گمان می برد که افکار عمومی درافغانستان و منطقه، فلج شده است.
 از گفتن این حقیقت به گونه یی فرمایشی طفره می رود که اقتصاد و هژمونی بین المللی امریکا به حضور در افغانستان ربط دارد. امریکا بدون تداوم قبضه بر افغانستان، خرج پول و اسلحه، راه دیگری برای حراست از قدرت جهانی خویش ندارد. حتی علی رغم استقرار در افغانستان، در برابر ایران از نظر عملیاتی شکست خورده است. حالا هیولای روسی نیز سر برآورده و ابتدا سراغ امریکایی ها را در آزمونگاه خونین خاور میانه می گیرد.
پای امریکا وغرب درافغانستان به میزانی بسنده و چیزی هم بیشتر، گور رفته است که سرنوشت غرب و امریکا را با موقعیت افغانستان گره زده است. نویسنده ( چنان که در متن زیر خواهید خواند) می گوید که «شاید تا پایان سال 2016 میلادی، یک سرباز خارجی هم در افغانستان نماند.» این دروغ بزرگ بیشتر از اقیانوس های دورادور امریکا، درازا وپهنا دارد.
واشنگتن پست باید به سیاستگران امریکا گوشزد کند که زیرساخت های افغانستان را که خود ( در زمان جهاد و چهارده سال اخیر) ویران کرده اند؛ دو باره آباد کنند. قدرت های جهانی همواره در برابر فقر و خشم برخاسته از فقر افغانستان شکست خورده و گور خود را کنده اند. تاریخ افغانستان، به ایمان و ازین قبیل روایات چندان ربطی ندارد. حماسه های افغانستان ثمرۀ قیام گرسنه گی علیه همه چیز بوده است. تمام شکست های قدرت ها نتیجۀ زمینگیرشدن، هرج ومرج حاصل از ناداری، و سرخورده گی عمومی بوده است.
حفظ افغانستان ویران، همه را ویران خواهد کرد. واشنگتن پست اخلاقاً این سوال را مطرح کند که اگر سرنوشت امریکا به افغانستان پیوند خورده، باید متوجه سرنوشت خود باشد. واشنگتن پست باید سر راست بنویسد که فقر افغانستان کمر امریکا را خواهد شکست.

روزنامه واشنگتن پوست در شماره اخیرش، در مقالۀ در باره افغانستان می نویسد: " کناره گیری از افغانستان در پایان سال 2016 میلادی، یک تخطی دردناک خواهد بود."

به نوشته روزنامه، چهارده سال پیش بزرگترین جنگ امریکا در افغانستان آغاز شد.

واشنگتن پوست در ادامه می افزاید: در حملات تروریستی یازدهم سپتمبر دو هزار و نه صد و هفتاد و هفت تن کشته شدند.

سپس در ماموریت افغانستان، دو هزار و سه صد و پنجاه نظامی امریکایی بخاطری قربانی شدند که نگذارند دوباره از افغانستان بالای کشور شان کدام تهدیدی مطرح شود.

به نوشته روزنامه، قربانی های گذشته در افغانستان و آینده این کشور، به توافق های وابسته است که امروز باید صورت گیرد.

واشنگتن پوست در اینجا پرسشی را مطرح می کند که بارک اوباما رئیس جمهور امریکا این موضوع را تعیین می کند که چی تعداد از نظامیان این کشور در افغانستان بمانند و اگر آنها باقی می مانند، آیا حضور شان تا پایان سال 2016 خواهد بود؟

روزنامه در ادامه می نویسد: طالبان فعالیت های شان را در افغانستان بیشتر ساخته اند، نگرانی های از حضور داعش نیز مطرح شده و در عین حال کمک های بین المللی با افغانستان کاهش یافته است.

به باور نویسنده مقاله، این همه تحولات در حالی مطرح می شوند که شاید تا پایان سال 2016 میلادی، یک سرباز خارجی هم در افغانستان نماند.