-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۲۴, سه‌شنبه

محفل «دلواپسان» در خیرخانه

 حال نوبت جنرال دوستم است که پیشاپیش، برای دفع ابهام، موضع گیری خویش را  درصورت وقوع یک بحران، به اردوگاه جهادی تحت رهبری استاد سیاف مشخص کند.


خلاء قدرت یا نبرد بر سر قدرت؛ کدام یک ازین مسایل در نشست «اضطراری» فرماندهان جهادی برجسته گی داشت؟

در جلسه «جهادی» ها براساس اطلاعات روزمره که از ارگ به آنان می رسد، بحث بر مدیریت وضعیت جدید سیاسی- نظامی و نجات دولت متمرکز بوده است. 
تحلیل آنان این بوده که تا کنون خلاء قدرت به وجود نیامده؛ اما یک رشته تحولات درحال وقوع، قدم به قدم سایه اش را نمایان می کند. گفته شده که پاکستان از خطر ناگهانی خلاء قدرت که با وضعیت بهداشتی رئیس جمهور رابطه مستقیم دارد؛ قصد دارد نظم موجود را از بین ببرد.
 اینک گزارش ها می رسانند که برای نخستین بار پس از مرگ مارشال فهیم، رهبری استاد سیاف در محوریت تیم جدید «مجاهدین» تقریباً مسجل شده و فیصله شده است که حرکت جدید، دنبال توطئه یا کودتا نیست و از روی احساس مسئولیت تاریخی، سعی می کند کشور به گرداب یک بحران تازه فرو نرود.

درجلسه درین موضوع قطعاً اتفاق نظر وجود داشته است که در صورت بروز یک حادثه یی احتمالی همه به دور آقای سیاف بسیج شوند. بدین ترتیب، شرایط برای فرازآیی سیاف دراردوگاه گروه های «ضدطالبان» بیش از گذشته فراهم شده است. این درحالی است که شاخه های دیگر«جهادی» ها که جزو ارکان حمایتی غنی- اتمر حساب می شوند؛ به زعامت سیاف بیعت نکرده اند. اگر بحرانی همه را غافلگیر کند و امربیعت به بن بست برسد؛ گروه جهادی غنی- اتمربی هیچ تردیدی از نظر سیاسی- نظامی، متکی به مفاد قانون اساسی دراطراف جنرال دوستم جمع خواهند شد. گلبدین حکمتیار نیز صدای خود را علیه گروه «دلواپسان» جهادی تحت زعامت سیاف، بلند خواهد کرد.

اعضای این حرکت به خصوص شخص سیاف، با متحدان بین المللی در مشورت قراردارند و رایزنی ها بر سر رفع برخی شبهات در بارۀ این که موضع گیری جنرال دوستم دربرابر اتفاقات درحال وقوع چه خواهد بود؛ ادامه دارد. نخبه های جهادی که امروز به مجلس مشورتی نشستند، مخالف دکترغنی نیستند؛ اما وابسته به ارکان اداری «ریاست اجرائیه» می باشند. این نخستین جلسه اضطراری سران جهادی عمدتاً خارج از دولت درطی سالیان اخیر بوده است.
این نیروی ریزرفی با هرنوع تحرکات رزمایشی ازسوی شورای جهادی با حضور صبغت الله مجددی، پیرگیلانی، قاضی وقاد و دیگران، که از آدرس «جهاد» یا به هدف به چالش کشیدن اردوگاه تحت رهبری سیاف صورت پذیرد؛ مخالف است.