-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۳۰, دوشنبه

گزارش تکان‌دهنده از سوء استفادۀ‌ جنسی از پسران افغان

کارنامه های فرماندهان مسلمان که از به حامیان ناموس کشور لقب گرفته اند.
 دان کین پسری را دید که به عنوان «برده جنسی» با زنجیر به تخت آن فرمانده بسته شده بود. گفتنی است آن فرمانده افغان توسط نیروهای نظامی ایالات متحده حمایت می‌شد. روی نشانی زیر کلیک کنید:

http://alefdaily.com/2015/09/21/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%A1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%DB%80%E2%80%8C-%D8%AC%D9%86%D8%B3/