-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۳, جمعه

لفاظی جنرال بی خبر اردو دربارۀ حکومت خود مختار

اشاره: دند غوری به حیث پایگاه رسمی وقانونی امارت اسلامی پذیرفته شده؛ علنی و رسمی سند معاهده امضاء شده است. اردوی شاهین یا در بغلان نیست ویا این که برای معامله یی که جنگ سالاران تجزیه طلب را تقویت می کند؛ رجز گویی می کند.جنرال عبدالحمید حمید قوماندان قول اردوی 209 شاهین در شمال می گوید:

"در جریان عملیات نظامی که در زون شمال و شمال شرق کشور انجام داده ایم، دست کم 1985 نفر کشته شده و بیش از 1300 تن دیگر مجروح گردید و بیش از 100 تن هم به پروسهء صلح پیوسته اند."

وی گفته است، هیچ توافق با مخالفین مسلح دولت در مورد ساحهء دند غوری ولایت بغلان صورت نگرفته و هم اکنون یک کندک لوای سوم قول اردوی 209 شاهین در منطقه قرغان تپه دند غوری مستقر است.

به گفته وی که هم اکنون نیز عملیات نظامی تحت نام خورشید 8 در ولایات بغلان و منطقهء اشکمش تخار جریان دارد.

جنرال حمید از تجهیز نیروهای وابسته به این قول اردو خبر داده گفت، که از لحاظ پرسونل و از لحاظ تجهیزات نظامی مجهز شده اند.

جنرال عبدالحمید حمید می گوید:

"قول اردوی 209 شاهین از لحاظ پرسونل 93 درصد و هم از لحاظ تجهیزات نظامی 97 فیصد تجهیز شده و نیروهای ما توان مبارزه با هر نوع شرایط را دارد. "