-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۱۴, شنبه

نویسنده فرانسه: ایران رهبر جهان اسلام خواهد شد

سخنان بوعلام صنصال

این تیترى است که روزنامه اسرائیلى هاآرتس براى گفتگو با صنصال انتخاب کرده است، در واقع جانمایه این گفتگو.
بوعلام صنصال نویسنده و روشنفکر صریح الهجه فرانسوى که در تبعید – در فرانسه – زندگى مى کند در این مصاحبه مى گوید:
«جهان عرب مرده است. در هر چیزى ، از اقتصاد تا توسعه اجتماعى ، از وحدت (میان کشورهاى عرب) تا ادغام جهانى شکست خورده است. در سوى دیگر ایران را داریم، که خود را به لحاظ فکرى، علمى و اقتصادى مجهز کرده است و مى تواند یک روز رهبر جهان اسلام شود. من فکر مى کنم به زودى عربهاى سنى نفوذ و تسلط ایران شیعى را بپذیرند. به خاطر اینکه این فقط ایران است که از سمت جهان غرب به رسمیت شناخته خواهد شد، هر چند اکنون میان ایران و غرب فاصله باشد. برنامه هسته اى ایران سند توانایى ایران است.»