-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۶, دوشنبه

با داود ناجی همکاری کنید.

نوشته با ارزش داود ناجی نویسنده و روزنامه نگار نام آشنا در حافظه لپ تاپی است که دریک تاکسی فراموش کرده است.


فقط یک بار همدیگر را دیدیم. دیروز عصر. تو مرا از وزیر اکبرخان به پل سرخ آوردی، حتی نام هم دیگر را نپرسیدیم. 
رنگ موترت ات نقره ای بود. کرولای نقره ای. از سرک 13 وزیراکبرخان سوار شدم و در پل سرخ پیاده شدم و لپتاپم را در موترت جا گذاشتم. 
نوشتن این پست تنها کاری است که از دستم برمی آید برای برگرداندن نوشته هایم. رمانی که دو هفته دیگر آماده چاپ می شد. 
راننده عزیز. اگر تصادفا این یاد داشت را خواندی، به من زنگ بزن. فقط نوشته هایم را می خواهم. لپتاپ را با کمال رضایت به تو می بخشم بر علاوه شیرینی هم می دهم. 
آیا تو این یادداشت را خواهی دید؟ آیا تو فیسبوک داری؟ شاید کسی از دوستانت داشته باشد. شاید "پرتاپ شده" به من بازگردد.
شاید. شاید. شاید. شاید.
+93 70 707 4198

نوت: این شماره تلفن داود کاپی و پِست شده و ظاهرا سرچپه شده . من نتوانستم سر راسته اش کنم.