-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۱۹, پنجشنبه

مرگ احتمالی دکترغنی وخطر خلاء قدرت

عبدالرب رسول سیاف، گزیده ترین چهره ضد طالب، درعین حال، یگانه نقطه وصل میان همه گروه های «تنظیمی» است. قدرت کلام، برش سیاسی وقاطعیت وی علیه طالب، زبانزد محافل داخلی و خارجی است.


گزارشنامه افغانستان به یک رشته اطلاعات تحلیل شده دسترسی یافته است که نشان می دهند رایزنی برسر مرگ احتمالی دکترغنی و سپس صحبت دربارۀ فرد جایگزین ایشان، درسطح داخلی و بین المللی نهایی شده است. خطر سقوط ناگهانی دولت موازی با پیش بینی ها در باره ایجاد خلاء قدرت سیاسی در کابل با گذشت هر روز پر رنگ تر می شود.

دکتر غنی در شش ماه پسین، زیر فشار بیماری مزمن و تقریباً بی درمان و چالش های کاری دولتی، سلامت جسمی پایدار خود را تا میزان زیادی از دست داده است. دستگاه دولت دوگانه درکابل نیز ازنظر اجرایی در ورطۀ ناتوانی و افلاس ظرفیتی نگونسار است. فرصت های اشتغال حتی ساعت به ساعت فرومیکاهد و همزمان با آن، توزیع اسلحۀ غیرقانونی در میان اقشار وحلقات قومی و شهری به شدت درحال گسترش است.

عبدالرب رسول سیاف، محور اصلی گروه های مجاهدین، با هیأت های داخلی وبین المللی تماس های خود را بیشتر کرده و درمراسم یاد بود از چهارده همین سالیاد شهادت احمد شاه مسعود، نسبت به عواقب پس از مرگ ناگهانی دکترغنی ( به طورسربسته) هشدار داد. این هشدار، قبل از همه، بازتابگر نگرانی های امریکا و متحدان است که استاد سیاف درنقش متولی احتمالی رهبری موقت دولت پس از دکترغنی، آن را به زبان خود اعلام کرد.

برطبق مفاد قانون اساسی افغانستان، پس از مرگ رئیس جمهور، معاون اول ریاست دولت، قدرت را در دست میگیرد. تیم دکترغنی با قاطعیتی اعلام شده، مخالف قرار گرفتن جنرال دوستم پس از دکتر غنی دررأس قدرت اول می باشند.  منابع بین المللی نیز ازین ناحیه مشوش اند. درصورتی حدوث یک رویداد انجام شده، در بحث این که چه کسی رهبری دولت را تا برگزاری انتخابات بر دوش بگیرد، تصادماتی بزرگ بین نفرات جنرال دوستم و «ریاست اجرائیه» روی خواهد داد و موازنۀ نیم بندی که گروه های متضاد قومی و سیاسی را به هم جوش داده است؛ از میان خواهد رفت.

امریکا و ناتو حتی درجریان صحبت ها با استاد سیاف در زمان بحران انتخاباتی میان غنی- عبدالله نسبت به نقش سیاف درحفاظت از نظم دولت وجامعه تاکیداتی داشتند. گزارشنامه افغانستان تفصیل خبری قضیه را همان زمان پخش کرده بود.

سیاف و متحدان خارجی از قبل ملتفت بوده اند که دولت کنونی اگر با چالش مرگ ناگهانی دکترغنی مواجه نشود، کشاکش ذات البینی و از کارافتاده گی مدیریت دولت و حکومت، زنگ یک شورش یا انارشیزم خونبار را به صدا در خواهد آورد.

پیشنهاد استاد سیاف درمورد آغاز آماده گی ها برای برگزاری یک لویه جرگه اضطراری مستقیماً با همین بحران مرتبط است. لویه جرگه به طور عاجل، سیاف را به حیث سرپرست ریاست جمهوری تا زمان برگزاری انتخابات زود هنگام انتخاب خواهد کرد. امکان آن وجود دارد که سیاف به دلیل کینه یی قدیمی با جنرال دوستم، زیر یک سقف گذاره نتواند و مصلحتاً کس دیگری نظیر صبغت الله مجددی یا پیر گیلانی روی صحنه آورده شود؛ اما سیاف در محافلی که نقش شان تعیین کننده به شمار می رود؛ قدرتمدار اصلی خواهد بود.

هشدار و حالت اضطرار سیاف، در واقع نتیجه دیدار های دوره یی ایشان با هیأت های نظامی- سیاسی بین المللی بوده است. فیگور گیری بی سابقه سیاف نسبت به طالبان و به ویژه دربرابر پاکستان، بخشی از یک دوره تازه فشار های بین المللی علیه پاکستان است که از چندین محور آغاز شده و هشدار از کابل می تواند قضیه را تا مرز جنگ مستقیم بکشاند. تا زمانی که پاکستان درخلع مأموریت نظامی- سیاسی طالب با امریکا همسویی نشان ندهد؛ تحرکات از کابل افزایش خواهد یافت.

محافل خاص اطلاعاتی موقعیت افغانستان را نسبت به هر زمان دیگر نسبت به پاکستان مهم تر و قوی تر ارزیابی می کنند. افغانستان از پوشش اطلاعاتی وعملیاتی کامل از سوی هندوستان برخوردار است و سخنان آتشین سیاف علیه پاکستان، از همین حالا اعلام یک جنگی است که تاریخ وقوع آن را آینده و سیاست پاکستان دربرابر امریکا تعین می کند.
انزوای پاکستان درنبرد های پیشرو، جزو پروسه انزوای عربستان سعودی در رزمایش گاه خلیج و خاور میانه است.