-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۶, دوشنبه

جلسه ملا های کنر و نورستان در راولپندی

خبر واصله به «گزارشنامه افغانستان»


خبر میرسد که ذکی الرحمن لکهوی رهبر لشکرطیبه، ملا های وفادار به خود و عمدتاً نخبه گان «سلفی» نواحی نورستان، ننگرهار و کنر را به راولپندی احضار کرده و به آن ها دربارۀ پرهیز از جنگ با طالبان، فرمان داده است. مولوی رحمت الله راشدی بازهم در صدر توجه ای اس آی قرار دارد.
لکهوی گفته است که جنگ کنونی علیه طالبان از سوی هرگروهی که باشد، به مصلحت نیست.
درخبر واصله به «گزارشنامه افغانستان» قید شده است که ذکی الرحمن پلان عملیاتی درکنر، ننگرهار و نورستان را به قوماندانان محلی شرح داده و در مورد ایجاد قرارگاه ها و تدارکات لوژستیک واسلحه فیصله هایی صورت گرفته است.

ذکی الرحمن لکهوی و گروهش، به طور کامل از سوی آی، اس، آی رهبری می شود و با محافل عرب بین الملل نیز روابط تنگاتنگ دارد. لکهوی بار دیگر به دلیل ضدیت جنون آمیز با شیعیان و امریکا، مدیریت داعش وطالبان را درحوزه شرق ( ننگرهار، کنر، نورستان) عهده دار شده است. همچنان نفرات «خارجی» داعش با اراضی افغانستان آشنایی ندارند و «راه بلد» های حرفه یی لشکر طیبه به حیث همکاران محلی به خدمت آن ها در آورده شده اند. 
آی، اس، آی از مدتی به این سو، پروژۀ استقرار سریع داعشی ها در شرق را به تأخیر انداخته بود. درخبر آمده است که علت عقب نشینی موقتی پاکستان از گسترش پروژه داعش، واکنش پرسروصدا از کابل، فشارهای منطقه یی، از جمله مخالفت تهدید آمیز ایران، بحران رهبری در گروه طالبان و یک رشته فشارهای جامعه جهانی بوده است.

فردی به نام مولوی رحمت الله راشدی اهل نورستان چند دور در راولپندی با ذکی الرحمن دیدارهایی داشته است. مولوی راشدی در ارگ کابل دوستانی نزدیک دارد. قصد داشتند او را والی نورستان مقرر کنند؛ ولی ظاهراً منتظر کدام واقعه یی جدید در منطقه اند.
اکنون لشکرطیبه وضع الجیش خود را به دلایلی نا معلوم، از کنرونورستان به ننگرهار تمرکز داده است. درنخستین جنگ شدید بین نفرات داعش و نیروی اردوی ملی، تلفات خط شکنان داعش بیش از حد انتظار بوده است. گویا شماری از افراد محلی به داعش خیانت کرده اند. 
عقبگرد پاکستان از شروع پروژه داعش، همزمان با اقدامات غیرمنتظر درسوریه وعراق از سوی روسیه و متحدان، نمی تواند طولانی باشد. مجریان پاکستانی داعش به این نظرند که نباید به دسته جات تهاجمی داعش در نخستین دور جنگ ها، صدمۀ شدید وارد شود.