-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۱۶, دوشنبه

صلاح الدین دست پُر رفت؛ دست خالی آمد.شنیده می شود هیاتی که اخیراً تحت ریاست وزیر خارجه عازم اسلام آباد شده بودند، به سفارش اشرف غنی میوه تازه را که حدود 60 الی 80 کارتن بود به مقام های این کشور با خود برده بودند.
اشاره: تراژدی که پاکستان به افغانستان آفریده، با این خاله زنکی ها راه حل ندارد. جالب است. همان میوه یی از باغ های پاکستان می آید و به پول تبدیل می شود؛ دو باره از سوی حکومت به پول تبدیل شده و زیب دسترخوان اسرائیلیان می شود.