-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۵, یکشنبه

از آمو تا کندز؛ القاعده تاجکی

کندز در تیر رس عملیات آینده

نشریهء امریکایی ده لانگ وار ژورنال، در گزارشی نوشته است که گروهی موسوم به اتحاد جهاد اسلامی ادعا دارد که بخش بزرگی از مناطق سرحدی میان افغانستان و تاجکستان را در کنترول خود دارد.

به نوشتهء این نشریه، اتحاد جهاد اسلامی گروهی است که با طالبان و القاعده رابطه دارد.

به گزارش ده لانگ وار جورنال، همین گروه تصاویری را از یک تیم کوچک جنگجویانش نشر کرده که ظاهراً از دریای آمو در ولایت شمالی قندز افغانستان عبور می کنند.

هرچند این ادعای گروه موسوم به اتحاد جهاد اسلامی از سوی کدام منبع مستقل تائید نشده است.

نشریهء ده لانگ وار ژورنال همچنان نوشته است که بخش های عمدهء ولسوالی های امام صاحب و دشت ارچی قندز، ظاهراً در کنترول طالبان است.

نویسندهء این گزارش باور دارد که نا آرامی ها در مناطق سرحدی میان تاجکستان و افغانستان حکومت تاجکستان را مجبور ساخته تا در بارهء جا بجا شدن نیروهای نظامی روسیه درین مناطق غور کند.

نشریهء ده لانگ وار ژورنال همچنان نوشته است که گروه موسوم به اتحاد جهاد اسلامی به رهبر جدید گروه طالبان بیعت کرده و در عملیات تابستانی طالبان سهم برازنده داشته است.