-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۱, چهارشنبه

لبخند شنیع قوماندانان «بچه باز»

نیویارک تایمز
اشاره گزارشنامه افغانستان: پنتاگون که قباحت «بچه بازی» در اردوی ملی را حالا مطرح کرده، شاید یک هدف دارد.

ساختار رهبری اردوی ملی، یک ساختار حفاظت شدۀ «تنظیمی» است. دوسیه های مستند بسیاری از فرماندهان و  ملیشه سالار های بی خدا که کودکان بی سرپرست و با سرپرست را به زور به فساد می کشانند، در نهاد های اطلاعاتی پنتاگون وجود دارد. اما امریکایی ها ازین جنجال، هدف سیاسی دارند.

روزنامه نیویارک تایمز در شماره اخیرش در مورد افغانستان می نویسد:

نشر این گزارش ها که نیرو های امریکایی موارد آزار و اذیت جنسی بعضی پسران از سوی برخی از ملیشه های افغان را نادیده گرفته اند، سبب خشم و ناراحتی شدید در واشنگتن شده است.

نیویارک تایمز می نویسد: مقام های امریکایی به این باور اند که تجاوز بر پسران و آزار و اذیت جنسی آنها مسالۀ داخلی افغانستان است و این کشور خود باید به آن رسیده گی نماید.

در همین حال وزارت دفاع امریکا به نیویارک تایمز گفته است که هرگز به سربازان امریکایی نگفته است که به موارد تخطی از حقوق بشر توجه نکنند.

اما به گفته نویسندۀ مطلب، به آنعده از عساکر امریکایی که در افغانستان وظیفه اجرا کرده اند بهتر روشن است که برخی از زورمندان و سران افراد مسلح غیر قانونی فعل بچه بازی را انجام می دهند.

نیویارک تایمز در ادامه نوشته است که بسیاری افغان ها تجاوز بر پسران و بچه بازی را یک عمل خیلی شرم آور می خوانند و به گفته نویسندۀ مطلب بر این عمل در زمان حاکمیت طالبان تحریم وضع شده بود.

روزنامه می نویسد: با آنکه نیرو های امریکایی از وقایع تجاوز بر پسران چشم پوشی کرده اند اما عساکر خط اول جنگ در برابر آن عکس العمل نشان داده اند.

نیویارک تایمز از یک رویداد در سال 2011 میلادی یاد آوری کرده است.

روزنامه می نویسد که دو سرباز امریکایی پس از آن که قوماندان افغان را به اتهام تجاوز جنسی بر یک پسر مورد ضرب و شتم قرار دادند که او در مورد این اتهام لبخند زد.