-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۵, یکشنبه

پیروان دکتر نجیب الله از قاتلان وی چیزی نمی گویند!

جنرال شهنواز تنی، مطابق اعترافات ثقه غرزی خواخوگی، همراه با شخص غرزی و نصیرالله بابر، مستقیم در قتل نجیب دست داشتند. حالا هردو درمهمانخانه های مقامات در تعیش اند.


به نظر می رسد برخی حلقات، عناصر محلی یا اعضای میانه پایۀ حزب دموکراتیک خلق ( شاخه شادروان دکترنجیب الله) در گرامیداشت از سالیاد مرگ ایشان یک نوع سیالی و رقابت شکلی با گروه های «جهادی» راه انداخته اند. اتفاقاً هم جهادی ها و هم هواداران دکتر نجیب الله، در بستن چشمان خویش و قفل زدن زبان خویش در باره عوامل داخلی قتل دکترنجیب الله یا نخبه های جهادی، وجه مشترک دارند.

گویا همه به ویژه درهمین زمینه، ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم شده اند.

هیچ یک از دسته جاتی که ظاهراً آتش اخلاص شان، تا هنوز نسبت به دکتر سیاست های دکتر نجیب سردی نگرفته است؛ در باره کسانی که دکتر نجیب الله را با دستان خود تیرباران کرده و همراه با طالبان، پیکر طناب پیچ وی را با موتر داتسون از پهره دار خانه محوطه اصلی ارگ تا دروازه خروجی قصر سلام خانه کش کردند؛ هیچ حرف و حدیثی نمی گویند!

همه ساله که یاد بود از دکترنجیب الله در کابل یا در اجتماع مهاجران در اروپا برگزار می شود، شعار های سال های شصت را فریاد می کنند و به سوگ می نشینند؛ مگر هیچ کسی از جمع چهره های مشهور یا رهروانی که در محافل حضور می یابند، نمی گویند که شهنواز تنی، آن خائن مادر زاد را که داروندار اسرار نظامی و دولتی را به آی اس آی تسلیم داد و یا غرزی خواگی بلوچ زاده که قرار اعترافات خودش با خط و کتابت خودش( درکتاب اسرارمرگ دکترنجیب الله) و طبق سیاق نوشتاری خودش، دکتر نجیب الله را «مردار» کرد؛ به خاطر نمی آورد.
محافظه کاری و گوش خود را به کری زدن، فایده اش چیست؟ ترس؟ اشتباه است اگر چنین تلقی شود. عمر داوود زی و ابراهیم سپین زاده، دو تن از مهره های حاکمیت فساد سالار کرزی- فهیم، اکنون توان حفاظت از غرزی خواخوگی و شهنواز تنی را ندارند. آن ها خود از سایه خود می ترسند. یک شریک دیگری هم دارند که در قتل نجیب شریک شان بود و همین دم نقد در مکروریان سوم زنده گی دارد. موصوف از خلقی های اهل غزنی است و جالب این که او حالا تاجر است و حتی برخی قرار داد های دولتی را هم گرفته است!