-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۲۰, جمعه

سکوت جنرال دوستم از برای چیست؟

شاید علت قطع عملیات جنرال دوستم علیه امارتی ها این است که دولت میدان را خالی گذاشته تا دو جناح متخاصم طالبان در تمامی میدان ها با هم بجنگند و درهم بشکنند.سهیل اختر آبادی به نقل از «اطلاعات روز» نوشت که فاریاب فروخته شده است. این ادعا به نقل از نقیب الله فایق مطرح شده است.
نقیب الله فایق عضو مجلس نمایندگان و از نزدیکان معاون اول ریاست جمهوری در خصوص جنگ فاریاب به روز نامه اطلاعات روز می گوید: 80 فیصد از مناطق ولسوالی قیصار دوباره به تصرف گروه طالبان افتاده است.
این عضو مجلس نمایندگان بیان می کند که طالبان مسلح هر روز در حال پیشروی هستند و نیرو های امنیتی افغان قصدا در برابر طالبان جنگ‌ نمی کنند.
اقای فایق می افزاید که حلقاتی در داخل حکومت وحدت ملی هستند که تلاش دارند در ولایت فاریاب حکومت اماراتی تشکیل بدهند.
نامبرده با انتقاد از حکومت وحدت ملی می گوید: حتی یک سرباز هم از مرکز به جنگ فاریاب فرستاده نشده است.
نقیب الله فایق اضافه می کند که شش ماه بعد روشن خواهد شد که ولایت فاریاب چطور به فروش گذاشته شده است.
این نگرانی در حالی ابراز می شود که جنرال دوستم دست کم یک ماه رهبریت جنگ در برابر گروه طالبان را در ولایت فاریاب به عهده داشت و در این مدت ولسوالی های قیصار٬ المار و غورماچ از وجودطلبان پاکسازی شده بود.
و اکنون که معاون اول ریاست جمهوری جنرال دوستم به ارگ تشریف آورده است وضعیت امنیتی ولایت فاریاب با گذشت هر روز دارد بد تر می شود.