-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۱۴, شنبه

یک دزد گرجی نخست وزیر اوکرائین میشود!

ریا نواستی- ترجمه نوید بوستانی 
اشاره: شاکاشویلی را به اکرائین چه کار؟!


سایت رسمی رئیس جمهور اکرئین، "پیترو پراشنکو" اعلام کرد، در آینده نزدیک "ساکاشویلی" رئیس جمهور سابق گرجستان را به نخست وزیری اکرائین انتخاب خواهد کرد.
ساکاشویلی از 30 ماه مه امسال به فرمان پوراشنکو به فرمانداری شهر مهم بندری "ادسا" منصوب شده است.
بعد از همه پرسی در کریمه و پیوستن آن به روسیه و اعلام جمهوری خلق روسیه نو در دنباس، ادسا پر تنش ترین شهر در اکرائین بوده است.
ساکاشویلی که تا سال 2013 رئیس جمهور گرجستان بود و تلاش های زیادی به کار برد تا علاوه بر سرکوب مردم آن کشور، جای پای نیروهای نظامی آمریکا را در گرجستان محکم کند، طی مدت فرمانداری خود در شهر ادسا، با اعتراضات مردم این شهر روبرو بوده و مردم ادسا خواهان برکناری و خروج او از ادسا بوده اند.
ساکاشویلی توسط دادستانی گرجستان به اتهام اختلاس، دزدی و سوء استفاده از قدرت تحت تعقیب است.