-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۱۶, دوشنبه

کشف کودتا برای اشغال دمشق

پنجم سپتامبر 2015 ، روزنامه المنار چاپ بیت المقدس


ترجمه احمد مزارعی: 

اقدامات عا جلانه ایران وروسیه


سایت نویسندگان اردنی 

منابع موثقی که اطلاعات وسیعی را در اختیار دارند ، به روزنامه  المنار چاپ بیت المقدس تاکید کردند که قدرتها وکشورهای توطئه گر بر علیه ملت سوریه ، برنامه یی مخفیانه را در دستور کار داشته اند تا هجوم تازه ای را بر علیه منطقه جنوب سوریه به اجرا در اورده  وسپس واحدهای نظامی ویژه متعلق به کشورهای منطقه هجوم گسترده ای را بسوی دمشق به اجرا در آورند ، ودرهمزمانی با این هجومهای زمینی ، هواپیماهای حمل ونقل نظامی اقدام به فرود اوردن اسلحه وچتر باز ، درمناطق مشخصی در اطراف دمشق نماینده نیروهای تروریستی نیز که در منطقه حضور دارند نیز خود را آماده کرده بوده اندتا در این تجاوز تبهکارانه شرکت داشته باشند.

همین منابع اظهار داشتند که یک هیئت ار طرف ترکیه ودر همین رابطه به مغرب که پادشاه عربستان در آنجا بسر میبرد، رفته تا برنامه را با وی درمیان بگذارند ودولت عربستان  متعهد میشود تا مخارج مالی این کودتا را به عهده بگیرد ، کشورهای دیگر منطقه نیز موافقت نموده بوده اند تا واحدهائی از نظامیان خود را با هدف دامن زدن به هرج ومرج در دمشق ، به آنجا بفرستند.

همین منابع درقسمت دیگری افزودند که واحدهائی اطلاعاتی نیزازانگلستان بیش از یکماه است که در درون سوریه بسر میبرند که بتوانند به این عمل کمک کنند.، این فعل وانفعالات باعث شد تا ایران وروسیه به دولتهای شریک در توطئه اخطار دهند وعواقب شوم اقدامات خودرا درنظر بگیرند ، دو دولت ایران وروسیه برای پشتیبانی از سیادت دولت سوریه متعهد شدند تا واحدهائی از نیروهای هوائی خودرا به سوریه فرستاده تا قبل از وقوع فاجعه جلوی آنرا بگیرند.

بنا به گفته همین منابع دولت اسرائیل در جریان کامل این برنامه قرار داشته وبا آنها در تنظیم  این برنامه که اقدامی آشکارا بر علیه دولت سوریه وملتهای عرب میباشد، شرکت داشته است. 
دراوائل هفته گذشته دوفرستاده عربستانی از طرف دو وزارتخانه ، اطلاعات وخارجه این کشور به اسرائیل مسافرت میکنند تا در مورد برنامه مذکور و شرکت عملی دولت اسرائیل درآن  مذاکره کنند.