-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ شهریور ۳۱, سه‌شنبه

استاد ربانی پلان داشت امریکا را شکست دهد.

استاد ربانی: سطحی نگری را کنار بگذارید.


سید اسحق شجاعی نویسنده نام آشنا، دریک گزارشی که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده، به بیان خاطره هایی پرداخته است. ایشان روایتی از دیدار با استاد برهان الدبن ربانی آورده است که نشان میدهد، استاد ربانی خیال راه اندازی یک قیام کفر شکن برعلیه امریکا را نیز داشته است.
شجاعی می گوید: آن‌گاه استاد هدف غرب از آمدن به افغانستان را بیان کردند؛ دقیقا همان چیزی که حالا بعد از چهارده سال ما نیز می‌فهمیم. درباره هیاهو و تبلیغات غربی‌ها و قدرت غول‌آسای رسانه‌ای ‌‌آن‌ها نیز سخن گفتند که چگونه می‌توانند از کاهی، کوه بسازند و از کوهی، کاه.
خلاصه سخن استاد این بود که غرب نیامده که کشور ما را بسازد و ما را از جنگ و فقر نجات دهد. این تبلیغات و دروغ‌ها به خاطر این است که ما را رام کند و بتواند به راحتی بیاید و در این کشور جابه‌جا شود. امریکا هیچ‌گاه نمی‌خواهد یک کشور اسلامی که مردم آن به دین خود پایبند است و با شجاعت از وطن خود دفاع می‌کند و یک ابرقدرت را به زانو درآورده است، به امنیت و آرامش و رفاه برسد.

( گزارشنامه افغانستان: البته استاد درین باره که کمک های سرسام آور امریکا وجهان درجریان 14 سال بودکه «ابرقدرت» شوروی به زانو درآمد؛ هیچ اشاره یی نداشته است. امریکا درآن زمان، حامی بزرگ «جهاد» بود ومیلیارد ها دالر برای پیروزی جهاد خرج کرد.)

شجاعی به نقل از گفته های استاد ربانی می افزاید: امریکا از این آمدن اهداف خود را تعقیب می‌کند و سرانجام ما ناچار خواهیم شد که مانند شوروی، امریکا را نیز از افغانستان بیرون کنیم.

( گزارشنامه افغانستان: استاد ربانی بازهم به این موضوع اشاره نداشته که در «به زانو درآوردن شوروی» مدیر وحامی جهاد، پاکستان وامریکا بودند؛ اما برای بیرون راندن امریکا به کدام نیرو باید بیعت کرد؟ با دست خالی وجیب خالی که نمی شود. دراز کردن دست کمک به سوی روسیه از چند جهت عیب است و نا ممکن. چون روسیه تازه از بحران فروپاشی کمر راست نکرده. پس راه های اتحاد با طالبان به میانجی گری ایران باز بود. شاید این زاویه مساله همان نقطه مفقوده و ناگفته در سخنان استاد ربانی بوده است.
استاد ربانی روی واقعیت زنده و مقاوم جهان اسلام ( ایران) حساب باز کرده بود. بعد ها کم وبیش به خود باورانده بود که با تکیه بر «شهید پروری» و قدرت شناخته ناشدۀ ایران، امریکا را به زانو در خواهد آورد. بی جهت نبود که استاد، درسال 2006 درترکیه گفته بود که القاعده به ضرر افغانستان نیست!)

شجاعی ادامه می دهد: استاد ربانی به خوش‌باوری و ساده‌اندیشی برخی از سیاست‌مداران کشور در این مورد نیز اشاره کردند و بعد به دوستان اتحادیه سفارش کردند: سطحی‌نگری را کنار بگذارید. آمدن غربی‌ها و حمایت‌شان از ما به این سادگی نیست. هزار پهلو دارد. به عمق و ژرفای آن خیره شوید، آینده دورتر را ببینید و با نوشته‌های خودتان چشم مردم را باز کنید.
آن روزها بسیاری‌ها حتی کسانی که ادعا و مدعای کلان داشتند، به این حرف‌های استاد ربانی می‌خندیدند و آن را نوعی نگاه واپس‌گرا می‌خواندند اما حالا که چهارده سال از آن روزها گذشته، واقعیت‌مانندی دیدگاه استاد شهید ربانی آشکار شده است. معلوم شد که نگاه نافذ و ژرف استاد شهید ربانی آینده‌های دورتر را می‌دیده است.