-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۸, چهارشنبه

مرحله جدید تصادم بین ایران و عربستان

خامنه یی عربستان به عکس العمل سخت و خشن تهدید کرد.


تلفات هزاران تن از حجاج در منا، دولت تخدیر شده عربستان را زیر ساطور شدید ترین تهدید ها و انتقادات قرار داده است. ایرانی که رقم تلفات شهروندان شان بسیار بالاست، پیوسته خواسته اند که دولت ریاض به خاطر کم کاری و  مدیریت ضعیف امور  مناسک حج از جهان اسلام عذر خواهی کند. 
این درحالی است که جنگ نیابتی بین دو کشور در سوریه و یمن بیش از گذشته خطرناک تر شده است. در تازه ترین مورد، آیت الله خامنه ای به طرزی بی سابقه، عربستان را به یک عکس العمل خشن تهدید کرده است.
وی گفت:
مسوولان عربستان موذیگری می کنند، عکس العمل ما خشن و سخت خواهد بود.
آیت‌اله خامنه‌ای گفت: مسوولان عربستان به وظایف خودشان عمل نمی کنند و درمواردی عکس آن عمل می کنند و موذیگری می کنند. ایران اگر بخواهد عکس العمل نشان دهد اوضاع آنها خوب نخواهد بود.
ایرانی ها در حوزۀ نفوذ عربستان در دنیای عرب از قدرتی غیرقابل چشم پوشی برخور دارند و همین حالا از مجموعه اوضاع می توان برداشت کرد که عملیاتی سبوتاژی و جوابی آن ها به منافع عربستان بسیار گسترده و پرتاوان خواهد بود. ایران سهل قادر است کل قلمرو ال سعود را در قعر یک درگیری داخلی و طایفه یی غرقه کند.