-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۸, چهارشنبه

مخابره طالبان: کندز را محکم کنید.

در دستورهای مخابراتی آمده است که به هر قیمت ممکن، کندز را از دست ندهید.


خبر تازه واصله به گزارشنامه افغانستان مشعر است که گروه طالبان که حسب تصادف درکندز به پیروزی های خیره کننده دست یافته و درحال خروج از شهر بودند، بعد از دریافت فرمان تازه از سوی رهبر این گروه برای حفظ کندز به هر قیمت ممکن، دست به تحکیمات موضعی وتهاجمی جدیدی درنقاط کلیدی  زده اند. این درحالی است که دسته جات مسلح تازه دم طالبان از دیگر جبهات شان در شمال، بدون کدام مانع از سوی نیروهای امنیتی در مسیرهای شان، به سوی کندز در حرکت اند. 

درخبر واصله آمده است که ملا عبدالسلام والی طالبان برای کندز، چند سال پیش درپاکستان زندانی بود که به اثر سعی وتلاش خسته ناپذیر حامد کرزی وبرادارنش از آن جا رها شده بود. معلوم نیست  شخص کرزی و فامیل ایشان چی ارتباط عاطفی با ملا عبدالسلام دارند؟ وچرا برای رهایی این شخص پول های زیادی خرج کردند؟ 
گزارش می افزاید که جنگ در شمال ساعت به ساعت از کنترول بیرون می شود و ابعاد وحشتناکی به خود می گیرد. کندز به شهر متروکه مبدل شده و کلیه تأسیسات زیرساختی منهدم شده است.