-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۴, شنبه

مکه، قلمرو سیاسی نیست.

ضرورت تشکیل شورای جهانی اسلام برای مدیریت و نظارت بر قبلۀ مسلمانان


از اوضاع ناگوار در عربستان برمی آید که درگرماگرم کشتار بزرگ در مکه، مناظره دپلوماتیک بر سر تصدی، نظارت بر امور حج و مدیریت قبلۀ مسلمانان میان کشورهای عرب و غیر عرب بالا گرفته است. بحث این که قبلۀ اسلام مهم تر از حکومت عربستان است، شرایط را برای یک طرح جدید فراهم کرده است.

تاریخ حکومت سعودی حداقل به ما شهروندان افغانستان سیمای استبدادی وزشتی دارد. یک حلقۀ تنگ فکر، با تکیه بر ثروت های نفتی و عواید بی حساب از اماکن مقدس، گروه های تروریستی و خون آشام را آن هم در کشور های اسلامی پرورش داده است. سعودی همانند نائب منطقه اش- پاکستان- از نظر تاریخی و توجیهات منفی اسلام افراطی، در ارتباط به تخریب افغانستان و کشته شدن میلیون ها نفر در کشور، باید پاسخ دهد.

 اکنون تقابل و تنش در منطقه به مرحله یی رسیده است که قبلۀ مسلمانان، ملکیت عربستان و خاندان حاکم برآن جا حساب نمی شود.  بین ترکیه و ایران- دو کشور قدرتمند- رقابت تنگاتنگی بر سر گرفتن رهبری امور قبله مسلمانان در جریان است. این رقابت پیوسته جدی تر می شود. به زودی، پس از پیوستن اندونیزیا ( پرجمیعت ترین کشوراسلامی) به باشگاه رقابت ها، مسابقه یارگیری بین قدرت های رده اول افزایش خواهد یافت. همۀ این جریان ها، برانزوای حکومت عربستان خواهد افزود.

اماکن مقدسه در یک جغرافیای مشخص نمی گنجند؛ و ملکیت یک جغرافیای ناسیونالیستی- خاندانی نیز به حساب نمی آیند. اگر مکه، از گرو عرب هایی که جز به طلا، زن، تعیش افراطی، گوشت خواری غیر استاندارد و استفاده جویی از مخارج سفر میلیون ها نفر، به چیز بالاتری اندیشیده نمی توانند؛ بیرون نیاید؛ جنگی ویرانگر شعله ور خواهد شد.
مکه، جزو جدا ناپذیر قلمرو سیاسی و ملی عربستان نیست. اگر تا حالا بوده، بعد ازین، داستان تغییر خواهد کرد.
امور جهانی حج، وحفاظت از مکه، باید از سوی یک شورای جهانی مرکب از نماینده گان کشورهای اسلامی، نظارت، حراست، و مدیریت شود. این شورا، هرساله از سوی یکی از کشورهای اسلامی، رهبری شود. درآمدِ حاصل از سفر میلیون ها زائر به مکه، می تواند جلو فقر و فلاکت بسیاری از جوامع اسلامی خارج از عربستان را بگیرد. اما حالا، کل عواید سرسام آور، به جیب شهزاده ها و متولیان قرار دادی می ریزد و روشن است که در چه راه هایی مصرف می شود.
رویدادِ مرگباری که اتفاق افتاده، بالذات می تواند یک حادثه سیاسی حساب شده تلقی شود. ظرف روز های آینده، تنش داغ تر می شود. گویا، سیاست بین المللی در قبال خاندان حاکم در سعودی معروض به یک دگرگونی است.