-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۷, سه‌شنبه

این ها تا دور روز پیش کجا بودند؟

سلطان «حیدری»

فرماندهان تا دندان مسلح و شبيه فيلم هاي هاليوودي، اكنون وارد شهر خالي و تاراج شده مي شوند. از براي خدا اينان پيش از سقوط قندوز شهر كجا بودند،؟
در جلريز وقتي سربازان مربوط به يك قوم سلاخي مي شدند، فرمانده اندرابي در ديسكوهاي شهر دوشنبه چكر مي زد و اينبار، عمر صافي و اوهم در دوشنبه. براي تكرار نشدن اين رويدادها از اندرابي و صافي شروع كنيد. شهرخالي را نردبان هرمان سازي هاي تان نكنيد!