-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۱۱, شنبه

بسم الله «محمدی» 6000 تفنگ امریکایی خریداری کرده

برگی از دفتر بزرگ سوگ و اسف در سرنوشت افغانستان


خبرمؤثقی از منابع وزارت دفاع افغانستان به طورغیررسمی دراختیارگزارشنامه افغانستان قرارگرفته است که نشان میدهد، بسم الله «محمدی» ملقب به «مجاهد کبیر»، سابق وزیردفاع، لوی درستیز ووزیر داخله در حکومت حامد کرزی، دست به اختلاس شاخداری زده است که هم سنگ با جنایات بشری و خیانت به منافع ملی درتاریخ کشور محاسبه می شود.

گزارش مشعر است که آقای محمدی در زمان تصدی وزارت دفاع، با انحصارکردن خریداری تفنگ های مدرن امریکایی نوع M4 مرتکب این تخلف شده است. درگزارش آمده است که وی درازاء هرمیل تفنگ M4  ساخت امریکا به اردوی ملی، مبلغ 5000 دالر از حساب وزارت برداشت کرده درعوض، با خریداری نسخه جعلی این سلاح از بازار دیره اسماعیل خان پشاور به مبلغ 8000 کلدار، ضربۀ بزرگی بر توان دفاعی مملکت وارد آورده است.

طبق گزارش منابع رسمی، با پیش آمدن حوادث کندز، اردوی ملی وقطعات خاص به اسلحۀ موثر و قوی نیاز اشد داشتند؛ وقتی به سلاح کوت وزارت مراجعه شد، راز بزرگی افشا گردید ومعلوم شد که همه سلاح های M4 فاقد کیفیت است و قابل استفاده نمی باشد.

این درحالی است که وی از پیمان کاران اصلی اکمال اسلحه و ضروریات لوژستیک اردو و پلیس ( مطابق قراردادهایی که ازامریکایی ها گرفته) به شمار میرود. قرارداد ساخت ساختمان جدید وزارت دفاع موسوم به «پنتاگون کابل» از طرف امریکایی ها به خانواده و شرکای وی داده شده است که مفاد حاصل از آن سرسام آور است.

منابع نزدیک به ارگ و قصر سپیدار به طورمشترک، این گزارش ها را تصدیق کرده و ابراز تأسف می کنند. طبق قراردادی که با اردوی امریکا انجام شده بود، شرکت ها و کمپنی های جعلی که گروه وابسته به بسم الله از سال های 2002 به بعد تشکیل داد. اسلحه ومهمات تحت نام این که از بازارهای آزاد اکرائین و جمهوری چک برای اردوی نوپای کشور وارد می شد؛ از انبارهای ذخیره در پنجشیر وشمالی تخلیه شده و سود حاصل از آن به حساب این گروه واریز شده است.

طبق تحقیقات انجام داده شده ازسوی بازرسان داخلی و خارجی، جنرال بسم الله محمدی برای خریداری 6000 شش هزار میل تفنگ های م فور آمریکایی، برای هر میل تفنگ 5000 پنچ هزار دالر آمریکایی از بودجه وزارت کشیده است. این سلاح ها هم اکنون بدون استفاده در ذخیره گاه وزارت انبار شده است. هیأت فنی وزارت که اخیراً ازین سلاح ها دیدن کرده، به ارگ گزارش کرده است که همه آن ها جعلی واز استفاده خارج است.
پروندۀ تخلیۀ کامل انبارهای شفاخانه چهار صد بستر ( مسما به شفاخانه سردار داود خان) که درآن بسم الله خان به اختلاس بیش از صد میلیون دالر از سوی بازرس امریکا متهم دانسته شده است؛ هنوز دست ناخورده است.
ازین قرار، نیمی ازین مسئولیت به دوش ارتباطی های امریکایی است. این مورد، تنها نوک یک کوه یخ در پهنای یک بحر بیکران فساد و خیانت در تیم کرزی است. این درحالی است که بسم الله محمدی تازه به دنبال استفاده جویی از وضعیت کنونی به نفع خود است و قصد دارد که تحت نام «مجاهدین» تحرکات تازه یی را سازماندهی کند.