-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۱۸, شنبه

کندز؛ درخطر تسخیر دو باره

فشرده «اطلاعات تحلیل شده» درگزارشنامه افغانستان


دومین دور تهاجم پنج جهته، ( به شمول دسته جات مسلح داخل شهر) به هدف تسخیر کندز از سوی جنگجویان «چند ملیتی»، با حضور نماینده هایی از دولت، درحال سازماندهی است. درکندز، وضعیت جنگی حفظ شده و برخلاف سانسور شدید در اطلاع رسانی، شمار تلفات نیروهای اردوی ملی و پلیس در جنگ «بدون جبهه» درکندز، بسیار سنگین بوده است. سرکوب طالبان متوقف شده و «عملیات شبانه» تا امر ثانی، معطل می باشد.

 موازی با این جریان، دپلوماسی منطقه یی از سوریه تا مرزهای افغانستان- تاجکستان، تا رسیدن به یک راه حل بدون جنگ، فاصله زیاد دارد. از سوی دیگر شرایط «بی حکومتی» درمرکز و سراسر کشور، از یک اجندای تغییر حکومت حکایه میکند.

اشکال تغییر حکومت درکابل به درستی قابل پیش بینی نیست؛ اما امکانات شروع  یک جنگ داخلی که هزاران نفر مسلح مستقر در شرق کابل را با دسته جات منتظر جنگ در حاشیه شمال کابل به جان هم بیاندازد؛ بسیار قوی است. گروه های جهادی در داخل وخارج از حکومت آماده اند حکومت را «آبرومندانه» ساقط کنند. آن ها بیم از آن دارند که قدرت به طور مطلق به طالبان انتقال داده شود.

صحنه عقب ستیژ کنونی، پس از یک بلوای مشکوک و غیرقابل جمع بندی، می تواند نموار شود. بزرگان قومی- محلی که کندز را به طالبان تحویل دادند، هم اکنون درجلساتی که درارگ راه افتاده موفق شده اند تا حکومت را قانع کنند که باید بین طالبان و اردوی ملی یک «آتش بس» نافذ شود.
فعالیت این بزرگان، صبغۀ قومی ندارد و جزو یک جریان کلانتر است. این درحالی است که انتقال هزاران داعشی عمدتاً روسی- ازبکی در محور کندز شتاب گرفته است.
تصویر اوضاع بدین گونه است که کندز باید به «موصل» افغانستان تبدیل شود. طالبان، تا این مرحله، راه را بازکرده، موانع را برداشته و استمرار حضور «ضدطالب» را در آن ولایت برهم زده است.

با شروع موج بازگشت به برنامه های افشا ناشده، تمرکز سنگین نیروهای نظامی امریکا و پیمان ناتو در افغانستان در دستور کار است. تصادم اعلام شده در کندز، تصادم اعلام شده در حوزه افغانستان را کلید میزند. شاخه های نظامی «مجاهدین» دو باره فعال شده و امکان سرمایه گزاری مجدد بالای آن ها هم از سوی روسیه و هم از جانب امریکا، قوی تر از گذشته است. امریکا مجبور شده است تا گروه های مسلح «تنظیمی» را درجنگ جدید با خود داشته باشد.

 حضور استاد عزیزالله شفق بهسودی یکی از مغز های متفکر جریان سیاسی هزاره که به طورناگهانی در کابل مشاهده شد، با احتمال تغییرات تاکتیکی در رویکرد نظامی- سیاسی شیعه یان، اردوگاه مجاهدان و کل اوضاع کندز و منطقه رابطه یی مسلم دارد. با ورود شفق بهسودی آن هم در دقایق نودِ تنش ها، امکان وقوع دسته بندی جدید دراردوگاه هزاره ها تقویت شده است.