-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۳, یکشنبه

فرش خونین جنرال دوستم در جوزجان

جبهه طالبان ترکمن در مسیر رود آمو جنگ های کنونی جنرال دوستم ، جنگ مصلحتی، درباری و در بهترین حالت، از فرمایشات عشق آباد است.

جنگ جنرال دوستم در فاریاب با سفر قربانقلی بیردی محمدف، رئیس جمهوری ترکمنستان به کابل، در تاریخ 5 سنبله سال جاری رابطه داشت.
جنگ فاریاب، یک پیام سیاسی اثبات حسن نیت کابل نسبت به آینده روابط با عشق آباد بود.

جنرال دوستم یک ماه پیش از آن مأموریت یافته بود که در پاسخ به انتظارات مقامات عشق آباد، ( درآستانه سفر رئیس جمهور آن کشور) مسیر های تهدید احتمالی از فاریاب بر مرز های ترکمنستان را پاکسازی کند.

 عملیات نمایشی دوستم، فرش سرخی بود که به همان مناسبت از نظر امنیتی در مرزها پهن شد. فرش سرخ تشریفاتی علی الاصول بعد از ختم تشریفات، برچیده می شود. نظم و ثبات در فاریاب نیز بعد از سفر حاکم عشق آباد، برچیده شد وما شاهد بودیم که به زودی فاجعه یی دیگرپیش آمد. جبهه گشایی مجدد طالب در فاریاب، اختلافات میان جنرالان وزارت دفاع را سبب شده است.
فرش قرمز جنرال دوستم در مآموریت منطقه خماب، سخت خونین بوده وتلفات سختی داده است از جمله شش تن از پاسداران امنیت شخصی اش در جنگ خماب کشته شده اند. وی برخلاف عملیات ماه سرطان در فاریاب، از نمایش های تبلیغاتی دست شسته و از تهاجم لفظی علیه پاکستان نیز منصرف شده است. جنگ درجوزجان بازهم یک مسیر مشکوک را می پیماید.

دوستم آهنگ رزم و سرکوب ندارد. من دراواخرسال های هفتاد، قومانده و سوق و اداره دوستم در پغمان و تنگی واغجان را دیده ام؛ اگر وی «اجازه» داشته باشد و مستقل الرأی عمل کند، به گفته خودش، اثری از طالب در شمال دیده نخواهد شد.

اکنون نوبت به جزیره یی کوچک در بستر دریای آمو است که ظاهراً طالبان ازبک و ترکمن برآن مسلط شده اند. گزارش ها می رسانند که حدود دو هزار طالبی- داعشی ترکمن تبار در مرزها میان افغانستان و ترکمنستان مستقر شده اند.

ترکمنستان تماس های آنلاین با مقامات کابل دارد و پیوسته از آن ها خواستار از بین بردن تهدید ها از خاک افغانستان به خاک آن کشور شده است.

در حمله برفاریاب، پیوسته مقامات پاکستان را به جنگ می طلبید اما در جنگ جوزجان در نزدیکی مرزها، در یک گفت وگوی تلویزیونی اظهار داشت که ما نباید پاکستان را متهم به جنگ های مستقیم متهم کنیم. اجندای جنگ های لاک پشتی و آهسته از سوی دوستم هنوز برای ناظران اوضاع نا مشخص است. جنگ دوستم برای برنده شدن طراحی نشده و از یک دست غیبی اداره می شود.