-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۲۱, سه‌شنبه

عبرتی به قارون بچه های «جهادی»

گله بچه های چرس خورِ تیکه داران میدان کفر و جهاد، از حکمت الله چه درسی خواهند آموخت؟


باشندۀ کندهار و يکى از تاجران ملى، بر ادامۀ کمک با بيجاشدگان کندز تاکيد نموده ميگويد که ميخواهد اين کار وى، سيلى باشد بر روى افرادى که به تعصبات زبانى و سمتى دامن ميزنند.

طالبان در ششم ميزان، شهر کندز را تصرف نمودند ونيروهاى امنيتى به تدريج طالبان را ازشهر رانده واکنون نيز در بعضى مناطق، درگيرى ها جريان دارد.

 از همين رو، هزاران خانوادۀ کندزى به کابل و ساير ولايات بيجاشده و با مشکلات مواجه اند.
حکمت الله شادمن که ٢٧ سال عمر دارد و باشندۀ اصلى کندهار است، فعلاً همراه خانوادۀ خود در کابل زندگى ميکند و براى کمک با بيجاشدگان کندز کمر بسته است.

موصوف، يک بلند منزل هفت طبقه يى در مربوطات حوزۀ امنيتى پنجم شهر کابل، ماهانه به هشت هزار دالر کرايه کرده و به ١٥٠ خانوادۀ بيجاشدۀ کندز، از ٩ روز گذشته بدينسو تمامى سهولت هاى زندگى فراهم کرده است.

وى افزود: "وقتيکه از آمدن خانواده هاى زياد کندزى خبر شدم که در سرک هاى کابل به سر ميبرند، فکر کردم که آنها برادران و خواهران افغان شما است، بر شما حق دارند که باید با آنها کمک کنيد."

شادمن گفت که از جمع اين ١٥٠ خانواده که حدود ٩٠٠ تن ميشود، علاوه بر تهيۀ مسکن، در بخش مواد غذايى و نان نيز کمک ميکند.

وى افزود که به آنها فرش، توشک، کمپل و همچنان لباس ها و سامان بازى اطفال تهيه کرده است.

موصوف که مکرراً بر وحدت ملى افغانان تاکيد داشت، گفت: "به کندزىها گفتم که اگر ازهرچيز ناتوان شوم، خون وجودم را نيز از شما دريغ نخواهم کرد؛ حالا شکر خدا است، توان کمک با شما را دارم، همه روزه مواد غذايى و دوا که ارزش آن ٣٥٠٠دالر امريکايى ميشود، به آنها فراهم ميکنم."

شادمن که محصل سال اول پوهنځى حقوق  پوهنتون خصوصى مريم ميباشد، افزود لباسى که به اطفال مهاجرين فراهم کرده، با لباس دختر کوچکش((اسرا)) هيچ تفاوت ندارد.

وى گفت: "هر قدر که با اين بيجا شده ها کمک کنم، خاطرم جمع نميشود، دلم وقتى قرار خواهد گرفت.

 که کندزى ها به کندز برگردند و خانه هاى شان را اعمار کنم، زندگى آنها برابر شوند و اطفال آنها را در حال رفتن به مکتب ببينم."

وی افزود: "افتخار دارم که يک باشندۀ جنوب کشور با برادران شمالى کمک ميکند و ميخواهد که اين کار يک سيلى مضبوط اتفاق به روى آنانى باشد که به شکل آشکار به تعصب زبانى، سمتى و مذهبى دامن ميزنند."

موصوف از تجار و دولت نيز خواست که کمک هاى لازم را با بيجاشدگان کندز انجام دهند. بيجا شدگان کندز نيز از کمک هاى شادمن، خرسند هستند.

شکريه، يکى از باشندگان منطقۀ بالاحصار شهر کندز که حالا همراه با خانوادۀ خود در تعمير کرايه شده از سوى شادمن در کابل زندگى ميکند، گفت که دولت از بيجا شده ها هيچ پرسان نکرده است.

موصوف که چادربه سرش بود و گريه ميکرد، گفت: "خاک به سر اين پاچاهى، تاکنون اصلا از ما پرسان نکرده، خدا به حاجى صاحب کندهارى خير بته که همه چيز را به ما فراهم کرده؛ سه وقت نان و آب ميدهد، از اطفال ما نگهدارى مى کند، دوا ميدهد؛ خداوند به او خير بته."

جعفر ٢٢ ساله، يکى از اين مهاجرين، از جنگ هاى کندز يادآورى کرد و گفت: "هر طرف انسان کشى بود، جنگ شديد جريان داشت، آمديم به کابل، به حاجى کندهارى(شادمن) خدا خير بته که همه چيز را به ما فراهم کرد؛ انشاءالله که مشکلى وجود ندارد."

وى افزود که اين خانواده ها، ازسوى فاطمه عزيز نمايندۀ مردم کندز در ولسى جرگه به شادمن

 معرفى گرديده و وى نيز کمک هاى لازم را به آنها فراهم کرده است.

وزارت امور مهاجرين و عودت کنندگان گفته است که آنها براى کمک به بيجاشده ها بودجه ندارند.

مهاجرين کندز درکابل، از دولت خواسته اند که در بخش تحکيم امنيت کندز تلاش نمايد تا خانواده هاى بيجاشده، دوباره به خانه هاى خود برگردند.

به اساس معلومات وزارت امور مهاجرين وعودت کنندگان، هزاران خانواده از کندز بيجا شده و تاکنون بيش از ١٧٥٠٠ خانوادۀ بيجاشده، شناسايى گرديده اند.

منبع افزود که ٣٠٠٠ خانواده از کندز به کابل آمده اند.

حکمت الله شادمن يکى از تجارملى کشور ميگويد که همه روزه شمارى از خانواده هاى بيجاشده، به وى مراجعه ميکنند و وى آماده است که به همه خانواده هاى بيجاشدۀ کندز، کمک کند.