-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۲۷, دوشنبه

خانم سیما: صد درصد مرا میکشند.

حکومت کابل سیما جوینده را برای شهید شدن به غور فرستاده است؟
غور، به مدیری نیاز دارد که هم روش نرم پیش کند و هم با مشت آهنین، متخلفان، تکفیری ها و سوء استفاده جویان را سرجای شان بنشاند.


سیما جوینده در گفت و ‌گوی تلیفونی با رادیو آزادی شام دیروزچنین  شکایت کرده است:

"این‌ ها کاملاً قوماندانان مسلح غیر مسوول ‌اند. این ‌ها از جمله قلدر‌ها گفته می ‌شوند. این ‌ها از هزاران نفر سال ‌ها باج گرفته ‌اند. یگانه ترس من از همین خاطر است. احتمال این هم می ‌رود که من کشته شوم از دست این‌ ها. صد در صد احتمالش می‌ رود. این ‌ها می ‌خواهند هر رقمِ که شود یا خدا ناخواسته، از اعضای خانوادۀ مرا از بین ببرند یا مرا از بین ببرند، چون این ها زور دارند، سلاح دارند." 

شماری از مردم به شمول برخی از اعضای شورای ولایتی غور دیروز یکشنبه برای دومین بار ظرف یک هفته علیۀ خانم جوینده در شهر فیروز کوه مرکز ولایت دور افتادۀ غور مظاهره کردند. 

آنان باز هم والی غور را به بی ‌کفایتی و ناتوانی در پیش برد امور ولایتی متهم کرده و خواهان برکناری او شدند. 

یکی از معترضان عبدالحمید ناطقی عضو شورای ولایتی غور بود:

"این است صدای ما برای مردم به نماینده گی از شورای ولایتی. و از همۀ حکومت مرکزی می خواهیم درین معضل توجۀ جدی بخشیده و هیأت ذیصلاحِ را روان کند تا موضوع از نزدیک حل و فصل شود." 

اما خانم جوینده به رادیو آزادی گفت که این افراد به دلیل این که او یک زن است و دیگر این که به تقاضا های فراقانونی شان پاسخ مثبت نداده علیه او به پا خاسته ‌اند: 

"از ما حریم دریا را می‌ خواستند. حق مظلوم ‌ها را می ‌خواستند. از ما واقعاً باج می ‌خواستند. بر علاوۀ آن، معارف را حیف و میل کردند. بر علاوۀ آن، پول‌ های کانال غور را حیف و میل کردند و تونل هم نساختند. بر علاوۀ آن، ساحات سبز را غصب کردند و می ‌گویند زن بودن من جرم است و این که نباید درین مورد با آن‌ ها قانونی برخورد کنم. می ‌گویند والی ‌های پیشین با ما همنظر بودند، بناءً خودت نیز باید این چیز‌ها را قبول کنی. واقعاً این چیز‌ها یک لکۀ سیاه است و من حاضر نیستم که بر روی زنان افغانستان بمانم و خدا ناخواسته زنان را هم به قانون بد نام کنم و هم در تاریخ بد نام کنم." 

شماری از زنان غور که دیروز در گوشۀ دیگری شهر فیروز کوه در حمایت از خانم جوینده برآمده بودند، شورای ولایتی را به زن ستیزی و جلوگیری از رشد زنان متهم کردند. 

یکی از زنان می ‌گفت:

"ما کسی را نمی‌ خواهیم که دستش به خون مردم تر شده باشد. خانۀ مردم را چور کرده باشد، بچۀ مردم را کشته باشد، نمی خواهیم. ما همین والی صاحب را می خواهیم. هزاران که تظاهرات کنند، ما ازین خوشیم."

خانم جوینده به رادیو آزادی گفت که ازین هم نگران است که مبادا زورمندان مخالف او، به زنانِ حامی او نیز آسیب برسانند. 

او از رهبران حکومت وحدت ملی خواست که هر چی عاجل ‌تر هیأت را برای بررسی جنجال جاری به غور بفرستد:

"حکومت وحدت ملی حقیقت را بسنجد. هیأتِ تعیین کند که بیاید و ببیند. اگر من خیانت کرده بودم. فقط می ‌خواهم مرا به دار آویزان کنند که پندِ برای دیگران باشم. اگر دیگران خیانت کرده باشند، با آن‌ها هم نباید رحم داشته باشد که بر طبقۀ مظلوم این قدر خیانت می‌ کنند."