-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۱۳, دوشنبه

سپنتا چرا تشنه دیدار با ملا عبدالغنی برادر بود؟

تاریخ، هرگز از پیگرد خائنان دست بردار نخواهد شد.
مشاور امنیت ملی رییس جمهور کرزی در ماه سرطان 1391 در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته بود هیات افغانی به خاطری با ملا برادر دیدار کرده تا در مورد دیدگاه وی در بارهء مذاکرات صلح!! بداند.

داکتر رنگین دادفر سپنتا در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است:
« ما با ملا برادر ملاقات کرده ایم. هیات ما با او صحبت کرده تا بداند او در مورد پروسهء صلح چی فکر می کند.»
اما سپنتا درگفته های بعدی خود اشاره کرد که شخص خودش با ملابرادر دیدار نکرده است.

وزیر داخلهء پاکستان گفته است آنها زمینهء ملاقات مقام های افغان با ملا برادر را فراهم ساخته اند.

رحمان ملک به خبرگزاری رویترز گفت:
« آنها مطابق خواست شان و به سطح مناسب فرصت دیدار با برادر را داشتند.»
 ماه ها التماس کردند تا پاکستان راضی به همکاری شود تا تیم کرزی با ملابرادر «افغان» ملاقات کند. اگر ملا برادر «افغان» خیال مذاکره با حکومت داشت، این همه تضرع بی حاصل برای آی،اس، آی از برای چی بود؟
21 بار سفر به اسلام آباد، یک رنگ زردی تاریخی برای افغانستان برجا ماند. سپنتا، می رفت، بسم الله پنج شب و پنج روز، مهمان ای اس آی بود؛ کرزی میرفت و ارتباطی های پاکستان در شورای صلح که همه روزه، یک پای شان به پاکستان و پای دیگر شان به کابل بود.
سپنتا در بارۀ آن همه مصارف، ولخرجی های حیثیتی، رنگ زردی های رسمی و ناکامی جور آمد های سری با پاکستان، زبان خود را تکان نمی دهد.

 از مخارج لویه جرگه خائنانه یی که به خاطر نظر خواهی از مردم!! به خاطر امضای پیمان امنیتی با امریکا دایر کردند و  فرصت ها و پول های زیادی را به باد دادند؛ یک کلمه هم نمیگوید!

از آزادی سازمان داده شدۀ هزاران تروریست طالب از زندان های قندهار، هرات، فراه، غزنی، بگرام وکابل که سرانجام حمام خون را در کندز، فاریاب، بدخشان و غزنی به راه انداخته اند؛ هیچ نکته یی نمیگوید. درکمال بی شعوری، گمان برده است که شعور اجتماعی، کارنامه های تیم کرزی- فهیم را فراموش خواهد کرد.
از بانک دزدی، فرستادن انتحاری برای تحصیل ، حفظ پایگاه بزرگ تروریست ها در لوگر و ... هیچ حدیثی نمی آورد. دیده درایی سیاسی از خود حد و مرزی دارد.