-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۹, شنبه

سرزمین ملیشه های ارزان

نگاه میکانیکی واشنگتن پست درمورد ملیشه ها درافغانستان بی اهمیت است. ملیشه در پاکستان وایران بیشتر از افغانستان قدرت دارد.  ملیشه های گروه های تکفیری وطالب درپاکستان و ده ها تشکیلات ملیشه در ایرانروزنامه واشنگتن پوست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان "با افزایش حملات طالبان حکومت افغانستان بیشتر به ملیشه‌ها متکی شده است."

روزنامه می‌نویسد، گروه‌های ملیشه و یا پولیس محلی به کسی حسابده نیستند و به تخطی از حقوق بشر متهم می‌باشند و پُر قدرت شدن آنها از یک سو جدایی‌های قومی را بیشتر ساخته و از سوی دیگر نفوذ حکومت را در بسیاری مناطق کاهش داده است.

روزنامه واشنگتن پوست می‌افزاید، متکی شدن بیشتر حکومت افغانستان به پولیس محلی یا ملیشه ها یک موضوع دیگر را نیز روشن می‌سازد که حکومت امریکا بعد از 13 سال تلاش، نتوانست یک اردو و پولیس توانمند را در افغانستان تشکیل بدهد که بتواند به تنهایی تهدیدهای طالبان رااز بین ببرد.

از همین رو به نوشته روزنامه، بارک اوباما رییس جمهور امریکا مجبور شد حضور عساکر خود را در طولانی ترین جنگ تاریخ کشورش باز هم تمدید نماید. 

اما از سوی دیگر مقامات حکومتی می‌گویند، پولیس محلی یک عنصر مهم امنیتی در افغانستان می‌باشد.

روزنامه واشنگتن پوست از قول صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان نوشته است که می‌گوید، پولیس افغانستان به نقاط دور دست رسیده نمی‌تواند و بیشتر به پولیس محلی تکیه می‌کند و این پولیس جز تشکیلات امنیتی افغانستان می‌باشد.

اما بسیاری از تحلیلگران، پولیس محلی افغان را با نظر شک و تردید نگاه می‌کنند.

به نوشته واشنگتن پوست، گروه بین‌المللی بحران‌ها در گزارش اخیر خود نوشته است که طرح برنامه پولیس محلی برای امنیت افغانستان بود، ولی برعکس سبب بحران شد و حتی در حمله کندز آنها فرار کرده و شهر را به طالبان رها کردند.