-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۲۴, جمعه

داعش؛ با دیگ های روغن داغ

واشنگتن پست
داعش افغانستان، پاره های جدا شده از بدنۀ طالبان پاکستان و افغانستان اند.


روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی را در مورد مظالم گروه داعش و ریشه های این گروه در افغانستان به نشر رسانده است. روزنامه می نویسد وقتی که افراد داعش به یک قریه ولسوالی سرشاهی ولایت ننگرهار داخل شدند، آنها بر زخم های دشمنان خود مرچ پاشیدند.

روزنامه از قول شاهدان عینی نوشته است که می گویند جنگجویان داعش در اینجا دست های افراد را در دیگ های روغن جوشان داخل کردند. افرادی دیگری هم شکنجه شدند و با بمب انفجار داده شدند.

روزنامه واشنگتن پست مثالهای زیاد از اینگونه ظلم ها را از زبان شاهدان عینی به نشر رسانده و می نویسد هرچند شیوه ظلم و جنایت گروه داعش در افغانستان انعکاس دهنده اعمالی است که این گروه در شرق میانه انجام میدهد، اما ریشه ها و شکل ظهور این گروه در افغانستان متفاوت است.

در حالی که داعش در شرق میانه خواهان تشکیل خلافت اسلامی می باشد، اما در افغانستان گروه که نام داعش را بخود گذاشته بیشتر خواسته های محلی دارد. به نوشته روزنامه اکثریت افراد این گروه در افغانستان کسانی هستند که از گروه های طالبان افغان و پاکستان جدا شده اند. عده هم بعد از نشر این خبر در تابستان که رهبر طالبان ملا محمد عمر دو سال قبل فوت کرده است از صفوف طالبان جدا شده و با گروه نو پیوستند.

اما به نوشته واشنگتن پست بسیار سوال ها در مورد این گروه بی جواب مانده است، آیا این گروه با مرکز دولت اسلامی در سوریه واقعاً ارتباط دارد و یا صرف عین نام را استفاده می کند که جلب توجه کرده باشد، این هم واضح نیست که این گروه ثروت سرشار و اسلحه ثقیله و پیشرفته را از کجا می گیرد.

علاوه بر آن برعکس سوریه و عراق که گروه داعش بیشتر یک نوع خطی را بین سنی ها و شیعه ایجاد کرده در افغانستان هم حمله کننده و هم قربانی همه مسلمانان سنی می باشند و به نوشته روزنامه حتی می توان گفت که قربانیان و حمله کننده گان بیشتر به یک قوم یعنی پشتونها ارتباط دارند.