-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۹, شنبه

شب ها یک گوشه کابل روشن است.

کشوری که همزادش، مهاجرت است.روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود نوشته است که افزایش تهدیدهای طالبان، مأیوسی در مورد آیندهء موجی از مهاجرین افغان را بیشتر ساخته است.

روزنامه می نویسد، در سال 2015 تعداد پناه جویان افغان بیشتر از دو برابر شده و در حال افزایش می باشد.

روزنامه می نویسد، در ماه‌های اخیر در نیمه شب‌ها وقتی که همه خواب اند و شهر کابل در تاریکی و خاموشی قرار دارد، در یک بخش این شهر چراغان و بیر و بار زیاد دیده می‌شود. این محل ایستگاه بس های می‌باشد که بسمت نیمروز می‌روند.

به نوشته روزنامه، هر شب تقریباً 60 بس از اینجا بسمت نیمروز می‌روند و کسانی که در این بس‌ها هستند هدف نهایی سفر خود را بیان نمی‌کنند، اما مسیر معین است، آنها می‌خواهند به ایران بروند و از آنجا خود را به کشورهای دور دست اروپایی برسانند.

اما روزنامه می‌افزاید، این افراد با مصرف هزاران دالر نمی‌دانند که چه سرنوشتی در انتظار آنهاست، در قدم اول باید آنها اعمال خشونت بار و ظالمانه پولیس ایران را متحمل شوند و بعد از راه‌های دشوار و بحرها بگذرند و در نهایت بازهم از هر ده نفر تنها شاید سه و یا چهار نفر آنها به سر منزل مقصود برسند، دیگران یا در کشور های دیگر می‌مانند و یک تعداد آنها هم در آب‌های بحر غرق می‌شوند.