-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۱۳, دوشنبه

قدرت نمایی «ستون پنجم» دوم در شمال

امکان سقوط نوبت به نوبت دیگر ولایات در شمال افغانستان وجود دارد. 


از ورای یک رشته گزارش های «تحلیل شده» در گزارشنامه افغانستان، نتایجی به دست می آید که شکسته شدن «توازن» در شمال افغانستان، با تغییرات دراماتیک در جنگ سوریه رابطه دارد.

 پیشدستی ناگهانی روسیه و ایران، حزب الله و چین، به هدف توقف یا ضربه زدن بر اجندای مشترک عربستان- امریکا در زمین استراتیژیک سوریه،  بحث های اضطراری و چاره جویانه در واشنگتن و دنیای عرب را نیز سبب شده است.

مخارج داعش و طالبان «طبق معمول» به دوش عربستان است و غرقه شدن عربستان درجنگ بدون برنده در باتلاق یمن، بحران جنجال آفرین در مدیریت حجاج، اختلافات درونی خاندان آل سعود در باره عواقب جنگ یمن، چه گونه گی مقابله با ایران و مدیریت داعش در خاورمیانه و افغانستان، زمینه شکسته شدن «توازن امنیتی» در شمال افغانستان را مساعد کرده است.

پیش ازین، برنامه ها به گونه یی تنظیم شده بودند که «انتقال جنگ» افغانستان به حوزه آسیای میانه به وسیلۀ ستون اتباع روسی- ازبک، همزمان با پایان سال 2016 عملاً آغاز شود. اما کشاکش منطقه یی و جهانی با ورود مستقیم اردوی روسیه در جنگ علیه داعش در سوریه، چرخشی را به ضرر پروژه امریکا- عربستان، هم در خاورمیانه و هم در افغانستان به وجود آورده است. این که محافل سیاسی و ناظران رسانه یی کابل پیوسته از نقش «ستون پنجم» در برهم زدن ثبات در کلیدی ترین بستر شمال، سخن می گویند؛ بحثی ثابت شده است؛ اما طرح یک واقعیتی زنده که درروز های اخیر، به علت غلبۀ  تبلیغات یک سویه، ناشناخته باقی مانده است؛ عملیات مقتدرانه و ماهرانه «ستون پنجم» دوم علیه «ستون پنجم» وابسته به ارگ کابل است.

پروژه «انتقال جنگ» با موانع سختی رو به شده و این جنگ، مثل جریان یک گرداب، بازهم در داخل افغانستان به چرخش در آورده شده است.
امریکایی ها در بحث «انتقال جنگ» اکنون در موقعیت دفاعی قرار گرفته اند وشاید آن ها نیز از مسیر دیگری، رقبای خود را زمینگیر کنند. فشار ایران برعربستان در روز های اخیر گیج کننده بوده و برای نخستین بار درتاریخ، حکمای ریاض دربرابر ایران به التماس افتاده اند و نشانه های نوعی فروپاشی قدرت در ریاض مشاهده می شود.

روسیه وایران، ممکن است آتش جنگ داخلی را در داخل عربستان شعله ور بسازند. این دو کشور، تمامی امکانات را درین زمینه در اختیار دارند. حالا که کار به مداخلات مستقیم نظامی بین قدرت ها در محور های استراتیژیک کشیده، ظهور نسخۀ تقابل ( آن چه درسوریه کار آیی خود را نشان داد) در افغانستان نیز کم کم دارد به وقوع می پیوندد. 
ائتلاف روس- ایران در خاور میانه، کاروان انتقال جنگ به آسیای میانه را خیلی به راحتی در «شمال» افغانستان، توقف داده است. احتمال سخت ترشدن جنگ درشمال متصور است. ازین قرار تا زمانی که غرب و ناتو در سطح عمومی با ایران و روسیه در تقسیم منافع و حوزه های حیاتی، به توافقی تازه دست نیابند؛ جنگ استراتیژیک با مدیریت «ستون پنجمی» های محلی درافغانستان، با اشکالی بسیار مهیب شعله ور خواهد شد.

قدرت نمایی گروه های «مجاهدین» به خصوص محوریت جمیعت اسلامی، پس از ماجرای کندز، بسیار جدی و مملو از یک انگیزۀ جدید است. وضعیت حاضر، نیروهای نظامی «مجاهدین» (عمدتاً ضد طالبان) را از بستر تخدیر و انتظار بیرون کرده و قراین نشان میدهند که ممکن است با ادامۀ بن بست در تقابل میان امریکا- روسیه – ایران، این بار درنقش یک قدرت سراسری نظامی و کاملاً تعیین کننده درحوزۀ کوهستانی افغانستان عرض اندام کنند. 
روسیه وایران، برخلاف سوریه، در قدرت نظامی و سیاسی در ادارۀ کابل تحت اداره امریکا، سهم دارند. از نظر تاریخی، ازبک، هزاره وتاجک به طور طبیعی، از سیاست های روسیه وایران تأثیر می گیرند. وزنۀ گروه های مجاهدین در ترکیب اردوی ملی و پلیس نیز سنگین است وبرخی چهره های نسل دوم سیاسی مجاهدان نیز درصحنه حضور دارند. حکومت «وحدت ملی» ( شاخۀ دکترغنی)بخشی از پروژۀ عربستان- داعش است که در شرایط جدید، در میان دو سنگ چالش قرار گرفته است. بحران «شمال» با ایجاد یک سازش جهانی در سوریه پیوند دارد.