-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۹, شنبه

گزارش هیأت «حقیقت یاب» نشر نخواهد شد.خبرمیرسد که گزارش هیأت حقیقت یاب در باره علت العلل سقوط ولایت کندز، به مقامات ارگ سپرده شده است. یک منبع خصوصی گزارش کرده است که این گزارش بسیار طولانی و انباشته از جزئیاتی است که در مورد موارد سخت تکان دهنده و حتی غیر قابل تصور معلوم می شود. 
همین منبع متذکر می شود که هیأت حقیقت یاب، یک یک نسخه از اصل گزارش را برای خود برداشته اند. به گفته این منبع، گزارش مشروح در باره سقوط کندز، هرگز رسانه یی نخواهد شد.