-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۸, جمعه

قربانیان کمپ اشرف افراد عادی نبودند.


یک حمام خون دیگر، بر سازمان مجاهدین خلق تحمیل شد. اسامیان قربانیان عبارت اند از:


 مهدی توکل، بهزاد میرشاهی، حسین اداوی، رجب قربانی، رضا وادیان، شریف ویسی، حسین سروآزاد، احمد مسچیان، جاسم قصیر، نیره ربیعی، ابوطالب هاشمی، حمید دهقان، کیومرث یوسفی، حسین گندمی، حسین ابریشمچی، اکبرعلیدوست، حسن ابراهیمی، جواد سالاری، حسن توفیق، رجبعلی قربانی، رضا ایمنی، فرشید ربیعی، سهراب همایونفر، منوچهر براتی و محمد علی میرزایی.