-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۱۰, جمعه

هلیکوپترهای اردو را تاکسی هوایی ساخته اند.

تکان دهنده ترین گزارش موثق از کندز!

میثم احسانی موضوع غم انگیزی را گزارش کرد.


تجارت با چرخبال ارتش به قیمت خون سرباز..!
گزارشاتی از ولایت کندوز وجود دارد مبنی بر اینکه، در روز های حمله طالبان به ولایت کندوز، بسیاری از کارمندان نظامی و دولتی به میدان هوایی این ولایت پناه آورده بودند که آز آنجا تلاش میکردند تا خود را با چرخبال های اردو به بلخ و سایر ولایات دیگر برسانند.
یکی از دوستانم که جز این افراد بودند، می گوید که پس از آنکه خود را به میدان هوایی رساندم، تلاش کردم از طریق چرخبال ارتش خود و خانواده زخمی شده ام را به مزارشریف انتقال بدهم. 
او گفت وقتی به مسوولین مراجعه کردم از نفر ما مبلغ 300 دالر خواسته شد تا مارا به مزارشریف انتقال بدهد که این مبلغ در مرحله اولی بیرون از چرخبال مبلغ 150 دالر فی نفر پرداخت میگردید و مرحله دوم 150 دالر در داخل چرخبال گرفته میشد.
او می گوید که این تجارت در حالی در میدان هوایی کندز آغاز شده بود که بسیاری از مسوولین بلند پایه نظامی نیز انجا حضور داشتند و لب بر سخن نمی گشودند.
او همچنان میگوید که از بس تجارت رونق گرفته بود، زخمیان ارتش و پولیس که در میدان آورده شده بودند تا غرض تداوی به سایر ولایات منتقل شوند، بر روی زمین افتاده بودند و اما هیج یکی نبود تا انان را با چرخبال ها انتقال دهند. برعکس چرخبال های ارتش پر میشد از افراد ملکی که به مسوولان پول داده بودند. 
با توجه بر این حقیقت تلخ و تکان دهنده، اینکه چه تعداد سرباز زخمی شده مان جان باخته اند خدا میداند و مسوولین خونخوار و دزد ما.....
پ ن: منبع موثق هست و خود شامل پرداخت کنندگان پول بوده است.