-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۲۸, سه‌شنبه

کلاه تاریخی- مذهبی خراسان بر سر داعش

خبرها میرسانند که حوزه خراسان در نقشه دولت اسلامی داعش، شامل افغانستان و آسیای میانه است. نشانه هایی از مستقل شدن شاخه داعش افغانستان در نظام تعریف شدۀ خراسان به چشم می خورد. 


 مولوى عبدالرحيم مسلم دوست عضو مهم و مرکزى منطقۀ خراسان گروه مسلح داعش، قطع روابط خود را با حافظ سعيد خان والى اين گروه براى "خراسان" اعلام کرد.

گروه مسلح داعش که در عراق و شام  به ميان آمده، سال گذشته يکى از اتباع پاکستانى به نام حافظ سعيدخان را، به حيث مسوول داعش براى منطقۀ خراسان اعلام کرده بود؛ قبل از اين شايعاتى نيز وجود داشت که گويا مسلم دوست مسوول خراسان است؛ اما مسلم دوست بعداً اين اظهارات را رد نمود.

اما مسلم دوست که باشندۀ ولسوالى بتى کوت ولايت ننگرهار است، از اعضاى مرکزى منطقۀ خراسان داعش شمرده ميشود.

در خبرنامه اى که به تاريخ(٢٦ميزان) از سوى مسلم دوست به آژانس خبرى پژواک ارسال گرديده، آمده است: "در اين هيچ شکى نيست که حل مشکلات امت اسلامى، در قيام خليفه عادل اسلامى نهفته است و به اساس اين هدف، با ابوبکر البغدادى بيعت اعلام نموديم."

وی افزوده است که بعد از اعلام بيعت وى، آنها حافظ سعيدخان و ديگر افراد را به بيعت با البغدادى دعوت کرده اند.

مسلم دوست گفته است زمانى که حافظ سعيد خان به حيث والى خراسان تعيين شد، انتخاب وى را به  پيشانى باز پذيرفت و براى خدمت کمر بست.

اما وی افزوده است: افسوس که حافظ سعيد خان، منطقه مفتوحۀ تيرا را بدون مشورۀ ما رها کرد، به افغانستان آمد؛ به جاى اينکه نظام عدل، رفاه و انصاف  عملى کند،  مردم را از مزاياى خلافت اسلامى  خبرکند، ظلم را آغاز کرد، مردم را از علم به سوى جهل برد، از احکام اسلامى سرپيچى نمود و به افغان ها توهين کرد."

عبدالرحيم مسلم دوست عضو مرکز منطقۀ خراسان گروه داعش گفته است که حافظ سعيد خان، فعاليت هايى چون بازداشت و قتل افراد بى گناه، اخذ جريمه هاى نامشروع، مسدود نمودن مراکز معارف، تنگ کردن مردم عام و کارهاى ديگر در کوت و شينوار را آغاز نموده است؛ اين کارهايى است که هيچ توجيهى براى آن وجود ندارد.

به گفتۀ وى، علما و افرادى که از سوى وى به خلافت اسلامى دعوت شده اند، ميگويند: "گدودى هاى حافظ سعيدخان به سوى ديگر ميرود."

مسلم دوست، با اشاره به يک حديث شريف حضرت محمد(ص) گفته است: "کسى که ظلم کرد و ميدانست که وى ظالم است، پس از اسلام خارج شده است."

موصوف افزوده است که حافظ سعيدخان، اين همه کارهاى غيرمشروع را به نام اسلام انجام ميدهد و اين کار، باعث بدنامى دولت اسلامى (داعش) گرديد.

وى علاوه کرده است: "از همينرو، فريضۀ اسلامى من است که از حافظ سعيد برائت خودرا اعلام نمايم؛ اما اين به معناى آن نيست که من از داعش جدا شده باشم، بلکه هنوزهم  به البغدادى رهبر اين گروه وفادار هستم."

مسلم دوست گفته است که همراه با حفاظ سعيد، چند بار مشاجرۀ لفظى نموده و تصميم داشت که اين فيصله را قبلاً انجام دهد؛ اما اين کار را بخاطرى انجام نداد که حافظ سعيد، در منطقه بود و نمى توانست؛ حالا او از منطقه خارج شده است.

گروه داعش، تاکنون در مورد اين اظهارات مسلم دوست چيزى نگفته است.