-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۱۱, شنبه

یافته های تازه در باره سقوط کندز

اشاره: «ستون پنجم» در پیکر نظام، یک نوع نیست؛ انواع مختلف «ستون پنجم» دربدنۀ دولت فعال است.


گزارشنامه افغانستان به اطلاعات اولیه و تا هنوز ( تأیید ناشده)  دست یافته است که نشان میدهد، برخلاف راه اندازی هیاهوی چهارطرفه که «ستون پنجم» مستقر در ارگ، طراح اصلی فاجعه تاریخی کندز بوده؛ عامل «داخلی» سقوط ناگهانی کندز، نتیجۀ اجتناب ناپذیر یک رقابت درونی ریشه دار بین ارکان نظام فعلی و همچنان حلقات خارج از نظام بوده است.

احتمال میرود که تأخیر چند روزۀ شورای امنیت ملی در زمینه اصدار قومانده جنگ به قطعات اردوی ملی برای سرکوب طالبان،  وخصوصاً توافق روی جنرال مراد علی مراد در مقام اداره کننده اصلی جنگ، با همین موضوع حساس رابطه داشته است.
بخش های اصلی گزارش به دلیل آن که درفضای کنونی، به سود مردم و حکومت دستپاچه و ضعیف نیست، تا رسیدن به مرتبۀ اعتبار و ثقه شدن، حذف می شود.
اگر اندکی مشخص توضیح بدهم، فرارناگهانی هزاران منسوب اردو، پلیس، امنیت ملی و نفرات مسلح قوماندانان محل در برابر 500 طالب، سخت سوال برانگیز و احتمالاً از پیش برنامه ریزی شده بوده و این در واقع نتیجۀ کشاکش بین «نخبه گان» خانه نشین و بیرون از دولت با سران ارگ است.
کمیته خاص پیگیری که از سوی دکترغنی تشکیل شده، به یک سری اطلاعاتی دست یافته است که فاش کردن چنین اطلاعات، درین شرایط که همه تبلیغات به صورت یک طرفه جهت داده شده است؛ حکومت را درگیر چالش های بیشتری می سازد. 
تیم خاص وابسته به دکتر غنی، سر نخ این یافته ها را در دست دارند و درحال سره ناسره کردن و موشگافی این یافته ها اند. آن ها  دریک سکوت وانتظار معنی دار، سرپائین گرفته، اما در انبوهۀ گزارش هایی که هرلحظه و هرساعت از مجاری مختلف به دست میرسد؛ رد پای گروپ ها و حلقاتی برجسته می شود که همیشه در حکومت و صحنه سیاسی در 14 سال اخیر حاضر بوده اند.

درگزارش آمده است که دکترغنی نسبت به عملکرد و نیات تمامی والی ها و قوماندانان امنیه درصفحات شمال، مظنون شده است و گزارش های آنان از وضعیت را محتاطانه مرور می کند.

به عنوان تایید احتمالی این موضوع می توان به سخنی از فهیم «دشتی» اشاره کرد که: والی تخار به ارگ زنگ زده و خبر داده که خوشبختانه ولسوالی خواجه غار را از تصرف طالبان بیرون کردیم، نفر پشت خط( از ارگ) برایش گفته که شما بد کردید.
آیا درپس این چنین واکنش مقام رهبری دولت دربرابر مقام ارشد (والی)، چیزی غیرعادی وجود ندارد؟
یک رئیس جمهور، یا یک مقام بارگاه قدرت، هیچ گاه بدون دلیل، دربرابر یک والی ولایت که خود نماینده ارشد دولت حساب می شود؛ با چنین لحنی سخن نمیگوید.