-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۲۳, پنجشنبه

داعش، خطری برای کابل نیست.

از یک گزارش دریافتی
واحدهای نظامی داعش به افغانستان منتقل می شوند!


گزارشی از سوی یک منبع موثق، از کابل پایتخت افغانستان جهت انتشار برای پیک نت ارسال شده است که در آن نکات بسیار مهمی وجود دارد. چنان مهم که ما آن را هشدار باش تلقی می کنیم و به همین دلیل آن را عنوان اصلی این شماره پیک نت کرده ایم. از این گزارش 6 نکته محوری را استخراج کرده ایم که می خوانید:
1- اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گرفتار یکی از بدخیم ترین انواع سرطان شده و نه تنها توان کار ندارد، بلکه امید به زنده ماندن وی نیز روز به روز کمتر می شود.
2- دکتر عبدالله را که تقریبا نقش نخست وزیر را در افغانستان دارد، کسی بعنوان جانشین اشرف غنی قبول ندارد و جدی نمی گیرد و همه نگران از هم پاشیدگی دولت هستند.
3- تصرف شهر قندوز توسط طالبان نوعی سانسور و فریب است. آنها که قندوز را گرفته اند وابسته به داعش اند و طالبان با آنها همکاری می کند.
4- در 10 روز اخیر، واحدهای رزم دیده داعش از طریق مرز پاکستان، سیل آسا وارد افغانستان شده و در مناطق مختلف این کشور مستقر می شوند. در تمام این مناطق، آنجا که رویاروئی بین داعش و طالبان بوجود آمده، واحدهای داعش با سرعت و مهارت طالبان را شکست داده اند. در اینصورت طالب ها یا فرار می کنند، یا داوطلبانه به داعش می پیوندند و یا پس از اسارت در خدمت داعش در می آیند. وضع به گونه ایست که گوئی داعش از سوریه به سمت افغانستان عقب نشینی می کند.
5- تقریبا تمام کارکنان شرکت های خارجی – بویژه آلمان- در هفته های اخیر افغانستان را ترک کرده اند و تنها مشاورانی باقی مانده اند که آنها نیز دفاتر خود را تعطیل کرده و فعلا در خانه های خود کار می کنند و مطابق دستور، حق خروج از خانه را ندارند تا در صورت لزوم بتوان فورا آنها را از افغانستان خارج کرد. این امر نشان میدهد که امریکا و کشورهای عمده اروپائی در انتظار حوادث مهمی در افغانستان اند.
6- مقامات عالیرتبه اطلاعاتی تائید می کنند که استقرار داعش در افغانستان نه با هدف بدست گرفتن قدرت در کابل، بلکه با هدف آمادگی برای جنگ در دو جمهوری تاجیکستان و ازبکستان و حضور نظامی در نواحی و مناطق مرزی ایران و افغانستان است. انتقال آنها به پاکستان و سپس افغانستان، چنان سازمان یافته، آسان و به همراه تجهیزات نظامی انجام می شود که این امر نمی تواند دور از چشم و موافقت امریکا باشد.