-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۲۶, یکشنبه

پیام کرملین به حکومت کابل

وزارت خارجه روسیه، سنگ بزرگی را پیش پای حکومت کابل گذاشته است.


سخنگوی وزارت امور خارجه فدراتیو روسیه، در یک کنفرانس خبری در مسکو اعلام کرد:

 اگر دولت جمهوری اسلامی افغانستان رسما از دولت فدراتیو روسیه برای مبارزه با ارتش داعش درخواست کمک کند مسکو آماده است وارد عمل شود. افغانستان همسایه تاریخی جمهوریهای متحد روسیه است و مسکو از هیج کمک مادی، نظامی و بویژه نیروی هوائی برای مقابله با داعش دریغ نمی کند.

این پیشنهاد، صرفاً یک  منافقت دپلوماتیک و تبلیغاتی است. خود شان هم میدانند که آسمان افغانستان جزو حریم فضایی ناتو و امریکا است؛ اما سعی می کنند حکومت غنی- عبدالله را در نظر اکثریت مردمی که از طالب و داعش نفرت دارند؛ خوار و حقیر جلوه دهند.  آن ها خوب می دانند که حکومت کابل بی هیچ تردیدی، این درخواست چالش آفرین روسیه را جدی نمی گیرد. این حکومت هرچند با یک وضعیت به هم ریخته و بحران امنیتی دست و پنجه نرم می کند، از نظر داشتن یک سیاست خارجی مشخص، نسبت به ادارۀ کلیوالی کرزی- فهیم، دیدگاه عاقلانه یی را دنبال می کند.

دیگر این تئوری کهنه که گویا افغانستان سگرت امریکایی را با لایتر روسی روشن کند؛ از نظرتاریخ تجربی، منسوخ است.

تجربه اثبات کرد که یک جئوپلتیک آسیب پذیر و بدون اقتصاد مستقل و قدرتمند، هیچ گاه با ادعا های میان تهی و نداشتن قدرت زیرساختی دفاعی پایدار، قادر به حفظ «توازن» در رقابت های جهانی و منطقه یی نیست.

به اضافه، تیم حاکم درکابل، پیمان رسمی امنیتی با واشنگتن دارد و از نظرترکیب مدیریتی، یک تیم متحد امریکا است. مخارج اردو و نیروهای امنیتی افغانستان نه از سوی روسیه، بل از بودجه پنتاگون تأمین می شود. غنی- عبدالله این شعور را دارند که سیاست های بچه گانۀ کرزی- فهیم را تکرار نکنند. چه کسی امروز نمی داند که افزایش فعالیت های تروریزم، نتیجه سیاست های کرزی است؛ فردی که با سوء استفاده از قدرت، هزاران تن از تروریست ها را از زندان ها، دو باره به میدان های جنگ اعزام کرد.
غنی- عبدالله  این درایت را دارند که از لافزنی کرزی وار که «ما ملت مستقل هستیم»، «ما شیرهستیم»« درجنگ تن به تن امریکا را شکست میدهیم»  وازین قبیل فرافگنی های بی فایده و ریسک آور، حاشا کنند. 
افغانستان برای بقای خود، فقط یک راه دارد: عضویت درباشگاه مدیریت امنیتی جهان. درغیرآن، جغرافیایی به نام افغانستان وجود نخواهد داشت.