-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۵, سه‌شنبه

دفترحامد کرزی شعبۀ دفتر سیاسی قطر است.

همزمان با این انکشافات، حملات دسته جات داعش بالای طالبان شدت گرفته است.


گزارش های غیر رسمی ارسال شده از منابع مطلع به گزارشنامه افغانستان مشعر اند که تأسیس دفتر تیم حامد کرزی در کابل، در نتیجه توافق با یکی از شاخه های گروه طالبان صورت گرفته است.

در متن ارسالی آمده است که آن عده از طالبانی که بعد از مرگ ملاعمر برضد ملا اخترمحمد منصور و پاکستان، تحت فشار قرار  گرفته و  قیام کرده اند؛ از سوی دفتر طالبان در قطر رهبری می شوند.

حامد کرزی از نخستین حامیان تأسیس دفتر سیاسی طالبان در قطر بود و هم اکنون قرار گزارش ها، رابطۀ حامد کرزی با کادر های رهبری طالبان در قطر افزایش یافته است.

 در گزارش قید شده است که دفتر حامد کرزی در کابل، در واقع دفتر سیاسی خاص جهت تنظیم فعالیت های جوانب مختلف، به هدف فراهم کردن زمینه تماس های رهبری طالبان با حکومت غنی- عبدالله به شمار می رود. متحدان غربی افغانستان اکنون مایل اند تا حامد کرزی برای نزدیک کردن  دولت کابل و بخشی از رهبری طالبان نقش مهم خود را ایفا کند. کرزی از نفوذ قومی و سیاسی گسترده یی برخورد دار است و در کلان تر کردن شکاف بین طالبان تحت فرمان پاکستان و طالبان وابسته به دفتر سیاسی قطر می تواند نقشی عمده داشته باشد.
گزارش می افزاید که تشدید خطر داعشی ها که از شرق شروع شده و گمان می رود که به سوی مرکز یا شمال گسترش یابد، اسباب نگرانی و تشویق حامد کرزی را نیز شده است. رهبران جهادی از جمله استاد سیاف در طی دیدارهای پیاپی در جریان حوادث قرار داده شده اند. سکوت آن ها برای بعضی ها یک راز ناگشوده است؛ اما انکشاف اوضاع و نمودار شدن یک مسیر جدید، همه را دریک قالب دیگر انداخته است.