-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۲۸, سه‌شنبه

دپلومات های افغانستان مثل مجرم گرفتار شدند.

جنگ به شیوه دپلومات آزاری بین کابل و اسلام آباد.


به گزارش شبکه اطلاع رسانی، یکی از کارمندان سفارت افغانستان در اسلام‌آباد پاکستان می گوید، که شماری از دیپلومات‌ های هموطن از سوی نظامیان و استخبارات پاکستان از خانه‌ های شان بیرون کشیده شده و بعداً بازداشت شدند.

به گفته وی، تعداد دیگر این دیپلومات ها موترهای‌ شان توقف داده شده و تحت نظارت استخبارت پاکستان قرار گرفتند.

این کارمند سفارت افغانستان مقیم اسلام آباد پاکستان گفت، که پس از این گرفتاری ها کارمندان متذکره با تلاش‌ های سفارت، دوباره آزاد شدند.

موصوف خاطر نشان نموده که پاکستان خلاف نورم های دیپلوماتیک عمل کرده حتی موتر های سفارت که با نمبر پلیت CD می باشد، در شهر های کویته و پشاور پاکستان نیز مصؤن نمی باشد. این خبر درحالی درز کرده است که مدتی قبل مطبوعات پاکستان اخبار اعتراض آمیزی را در ارتباط به رفتار مشکوک مأموران امنیت ملی افغانستان در برابر دپلومات های پاکستان در کابل منتشر کرده بودند. آن ها گفته بودند که ساحه عمل دپلومات های به شدت محدود شده و سایه وار مورد تعقیب قرار می گیرند. اکنون پاکستان نیز یک گام جلو تر گذاشته و دست به بازداشت دپلومات ها زده است.
حکومت کابل هنوز در واکنش به دپلوت آزاری دو طرفه، چیزی نگفته است.