-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۱۹, یکشنبه

دراز ترین جنگ امریکا ادامه دارد...

اکونومیست


مجله اکانامیست در شماره اخیر خود می نویسد: جنگ در قندز نشان می دهد که چرا امریکا باید در افغانستان حضور داشته باشد.

مجله می نویسد: حمله بر شفاخانه قندز در سوم اکتوبر یک حادثه نبود که یک بمب و یا راکت گمراه شده باشد و به یک هدف دیگر خورده باشد، شفاخانه قندز هر 15 دقیقه بمباردمان شد و این حالت یک ساعت دوام داشت.

در آغاز سخنگوی نظامی امریکا اظهار داشت که حمله بر شفاخانه شاید عواقب جانبی جنگ باشد.

به نوشته مجله، دلیل حادثه شاید این باشد که اسلحه یک کشور پیشرفته جهان اول در نتیجه تصمیم یک کشور جهان سوم بکار برده شده است.

یعنی اگر قوای امریکایی مستقیماً در جنگ می بودند خودشان باید تشخیص می دادند که بر کجا حمله می کنند.

مجله اکانامیست می افزاید: تصرف قندز از سوی طالبان و سردر گمی در حمله بر شفاخانه داکتران بدون سرحد یک بار دیگر تصمیم خروج قوای امریکا از افغانستان را به سوال رو به رو نمود.

به نوشته مجله، این حادثه غم انگیز نشان می دهد که نه درازترین جنگ تاریخ امریکا خاتمه یافته و نه نقش امریکا در آن به پایان رسیده است. 

در چنین حالت به نوشته اکانامیست حتی جنرال های امریکایی به این نظر اند که برنامه خروج بی مفهوم می باشد.

از اینرو هر چند تصمیم تمدید ماموریت نظامی در افغانستان برای رییس جمهور اوباما خام به نظر برسد، اما در این مورد نباید شک و تردید بیشتر نشان داده شود.