-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۱, جمعه

لابی های مفتی جهاد در کندز


کارگزاران منش و مغز طالب این ها اند.


در سقوط رقت بار کندز، همه اقوام آسیب دیدند؛ بستراصلی زیست اجتماعی تقریباً متلاشی شد؛ اما این گروه که در نگاره می بینید، برحال وبرخوردار از ضمانت های دولت و طالب است.  دلیلش چه بود؟

اصولاً کسی دنبال چنین دلیلی نبوده است. درشرایط بی حکومتی، همیشه چنین است.

 این افراد، به جان حکومت افتاده اند که مفتی سراج الدین را از بند رها کنند. مفتی سراج الدین، موذن جهاد و تروریزم است.
این ها  از نظر تبلیغاتی، خط شکنان فکری حرکتی اند که قرار است با غمزه گری های انارشیستی به سوی آسیای میانه، لنگر بیاندازند. آیا این پروژه باید به بهای خرد و خمیر شدن ساختار های زنده گی مردم شمال انجام پذیرد؟ مگر زمانی که طرح ویرانی افغانستان وشکست «شوروی» در سال های هشتاد میلادی در پاکستان، ریخته شد و به سرعت به اجرا درآمد، پشاور و کویته پاکستان همانند شهر کندز به یک ویرانه بدل شدند؟

اگر سرو تۀ پروژه از سر دستکاری و مسئولانه مدیریت نشود؛ صدمه یی که از اثر آن به بافت جامعه افغانستان عاید می شود، دست کم یک قرن به طول خواهد انجامید.

این پروژه باید، اصلاح شده و یا درهمین جا متوقف و زمینگیر شود. امریکایی ها برای اجرای طرح راهبردی رقابت کلان، حق ندارند فیل پروژه خود را مجاز بشمارند که خانه ومسیر عبور را ویران کرده و به سوی آسیای میانه برود. چنین کاری در سال هشتاد درحق پاکستان صورت نگرفت. امریکایی ها حالا باید از نسخه پالیسی روسیه نوین درس بگیرند.

این دسته مفت خور ( که درعکس مینگرید) از هرقوم و قماشی که باشند، واعظانی اند که در مدارس آتشفشانی کندز در پیچ و تاب روابطی چندین جانبه و اطلاعاتی، به سان موریانه یی برای آرامش مردم و دسترسی به یک آینده یی عاری از اذیت و نا امنی ول میخورند و کسی مزاحم شان نیست. کاروان جنگ آسیای میانه، نیاز به مدیریت منصفانه دارد. این هشدار، نباید نادیده گرفته شود.

آن طالبی که یک بار در شهر ظاهر شد و هر چه از دستش پوره بود یا نبود؛ انجام داد و رفت؛ اما این ها... درشهر، درنهاد های حکومتی و در همه جا، سفیران «سایه وار» آنان اند که به کمک حکومت کرزی- فهیم در تاروپورد مدارس بافت خوردند و امروز، میوۀ حضور شان را مردم به قیمت عزت و آرامش خویش می پردازند.

امنیت ملی از لایه های پنهان و علنی روابط این افراد اطلاعات زیادی در دست دارد؛ اما این ها لشکریان اسلام اند و کسی قادر به راندن شان به آشغال دانی های عدم نیست. 
هریک ازین ها، یک سر به پاکستان وسر دیگر، به ریشه های جهادی مرتبط اند. پس حاصل جمع این معادله، طالب و داعش است. این ها از حساب جامعه نان می خورند و تاریخ شرق را هماره همین ها سواری داده اند.