-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ آبان ۵, سه‌شنبه

پشت پردۀ چرخش دکترغنی به سوی مسکو

اشاره: جنگ همه جانبه درافغانستان. بازار گستردۀ فروش اسلحه به دولت کابل، به روسیه واگذار می شود.
جنگ افغانستان تاریخ مشخص برای انقضا ندارد. این جنگ پرمصرف و سراسری نیز است. اراضی این منطقه برای شعاع کلاشینکوف ، و زاویه گیری های بالگرد های ساخت روس خیلی مساعد است. سیستم استعمال اسلحه روسی در افغانستان برای همه آشنا است. میکانیک های نظامی افغان همه کار کشتۀ ماشینری روسی اند.  مصرف مهمات واسلحه سرسام آور است. پول اسلحه از طرف امریکا به فروشنده اسلحه واریز می شود. پس، این نخستین امتیاز مالی برای روسیه است که می تواند چنگ روس ها در خاورمیانه را کمی شُل کند. آیا این پیشنهاد، بخشی از یک معامله بزرگ در خاورمیانه بین روسیه و امریکا نیست؟
امتیاز های بعدی نیز می تواند در راه باشد. سهم روسیه در کابینه و پارلمان دولت افغانستان. دراقتصاد خانه سازی و راه سازی. به خصوص اجاره دهی دو باره تونل ها به کمپنی های روسی.

شماری از اتباع خاک «خدا دادۀ» افغانستان فکر کرده اند که دکتر غنی از فتوحات روسیه در سوریه به هیجان آمده و قبله بدل کرده است. دکتر غنی، مدیر اجرایی پخته شده در ادمنیستریشن انتقال جنگ از افغانستان به میدان های دیگر است. او سرش را به خاطر کج کردن راه از یک مسیر به مسیر دیگر، سپید نکرده است. 

فکر می کنم، چرخش دکترغنی برای گرفتن اسلحه از روسیه کدام فلسفۀ بنیادی ندارد. ورنه، اسلحه ساخت چک و اکرائینی خیلی سهل الوصول است. صنایع دفاعی ایران نیز بهترین کلاشینکوف های و نسل های مختلفه سلاح روسی را تولید می کنند. اما فیصله چنین است که از کشور مادر، همه چیز اکمال شود. بودجه کشور مادر کمی انباشته شود که به گونه غیر عادی، سر به صحرا زده است. پول این همه جنگ ابزار ها، از سوی هند و روسیه پرداخته می شود. 


وال ستریت ژورنال

روزنامه وال ستریت ژورنال مینویسد: افغانستان برای به دست آوردن تجهیزات نظامی، رخ به سوی روسیه کرده است.

به نوشته روزنامه، رئیس جمهور غنی از مسکو خواسته تا سلاح سنگین، تجهیزات، سلاح سبک و هلیکوپتر های می 35 را برای اردوی کشورش فراهم کند.

وال ستریت ژورنال به نقل از مقام های افغان و روسی نوشته که این درخواست پس از آن صورت گرفت که امریکا و متحدینش، بخش بزرگی از نیرو هایشانرا از افغانستان بیرون کردند و کمک های مالی را کاهش دادند.

روزنامه اظهارات سفیر روسیه در کابل را هم نقل کرده که گفته است: حکومت کشورش، پیشنهاد افغانستان را برای کمک های نظامی در جریان امسال و با خروج بیشتر نیرو های امریکایی و ناتو از افغانستان به بررسی گرفته است.

به نوشته وال ستریت ژورنال، پالیسی جدید خارجی کریملین، امیدواری های را میان سیاستمداران افغان ایجاد کرده که روسیه به حیث یک متحد و دوست وارد صحنه سیاسی اینکشور میشود.

اما برخی ها به این باور اند که براساس تجربه تاریخ، مداخله مستقیم در افغانستان، برای بسیاری از شهروندان روسیه پذیرفتنی نخواهد بود.