-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۱۹, یکشنبه

رو سیاه ترین شاهد تاریخ افغانستان

نوشته: فرزاد «زلمی»


بیشترین و خطرناک ترین تروریست ها در زمان کی از زندان های رها شدند؟
پی‌گیری سران طالبان در زمان کی متوقف شد؟
حملات شبانه در کدام زمان منع شد؟
ننگین ترین معاهدات با پاکستان در کدام زمان امضا شدند؟
رابطه افغانستان با جامعه جهانی در کدام زمان به سردی گراید؟
ملیارد ها دالر در کدام زمان حیف و میل شدند؟
افغانستان در شاخص کشور های الوده به فساد در کدام زمان در صدر قرار گرفت؟
بی کفایت ترین وزیران در کدام زمان به کار گماشته شدند؟
خرید و فروش کرسی های دولتی در کدام زمان رواج یافت؟
بهترین چهره های ضد دهشت افگنی در کدام زمان ترور شدند؟
دولت افغانستان در کدام زمان پر از جواسیس شد؟
و دها پرسش دیگر...
پاسخ فقط یکی است؛ زمان کرزی!
پس ای دلقک چطور با بی شرمی تمام خود و مَلک اش را تبرئه می کند؟ 
من حکومت وحدت ملی را با همه قباحت اش، بر حکومت کرزی ترجیح می دهم، هر بدبختی که امروز با آن دست به گریبان هستیم از گند کاری های حکومت کرزی است. اگر امروز یک حکومت متقلب داریم، یا کشور نا امن است، رکورد اقتصادی را شاهد هستیم و دها مصیبت دیگر، از کم کاری، دسیسه سازی، قدرت طلبی و شیطنت کرزی است.

خود سپنتا هم بر همه گفته هایم شاهد است.