-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۴ مهر ۱۶, پنجشنبه

چرا امریکا، طالبان کندز را بمباران کرد؟

دکتر محی الدین «مهدی»، پژوهشگر عرصه تاریخ و سیاست


میدانید چرا امریکایی ها در قبال سقوط ‏کندز‬ واکنش سریع نشان دادند. و مخصوصاْ نگذاشتند میدان هوایی کندز به دست طالبان بیفتد؟
خیزش های مردم شمال افغانستان، پیوندِ مشهودی با عصرِ ‏مقاومت‬ دارد؛ و روسها یکی از حامیان و یکی از متحدان استراتژیک جبهه ی متحد سابق بودند. در صورت اهمال و دیر جنبیدن امریکا، بطور حتم دست ها به سوی آنها دراز می شد. ‏روسیه‬ یی که اکنون از لاک سالیان پیشین بیرون آمده، در مناطق خیلی دور از مرزهای تاریخی اتحاد ‏شوروی‬، به کمک دوستان خود می شتابد، بعید است که این دستها را نفشارد،‌ و بگذارد که طالبان‬، و این بار مخصوصاْ ‏داعش‬ مورد حمایه ی ترکیه و عربستان سعودی، آسیای میانه و از آن طریق جمهوری های ترکی زبان شرق آن کشور را یکبار دیگر- دستخوش ناآرامی سازد، برای روسیه، همانطوریکه سرکوب دشمنانش در سوریه کم هزینه است، در افغانستان کم هزینه تر خواهد بود.
اینست که به مصداق قول معروف «هیچ گربه ای به خاطر رضای خدا موش نمی گیرد»، امریکایی ها از بیم نفوذ مجدد روسیه به شمال افغانستان، به بمباران مواضع طالبان (چندانکه نباید نابود شوند)‌ پرداخته است.